το σχόλιο του µήνα

PHOTO-35Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Καβάλας η σχεδιαζόµενη από την ΔΕΠΑ εγκατάσταση πλωτής µονάδας εκφόρτωσης, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον κόλπο της Καβάλας, πολύ κοντά στην ακτή και σε κατοικηµένες περιοχές. Αποκορύφωµα µιας αλυσίδας αντιδράσεων από όλους τους φορείς της Καβάλας είναι η διοργάνωση πανκαβαλιώτικου συλλαλητηρίου, στις 3 Ιουλίου, µε παράλληλο κλείσιµο της αγοράς και των δηµοτικών υπηρεσιών και προκήρυξη στάσης εργασίας από την ΑΔΕΔΥ.

Παραβιάζεται η οδηγία SEVEZO

Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία (οδηγία SEVEZO) χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις LNG ως µονάδες πολύ υψηλής επικινδυνότητας και προβλέπει µεγάλες αποστάσεις ασφαλείας από κατοικηµένες περιοχές και από άλλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, που µπορούν να πυροδοτήσουν ή να πολλαπλασιάσουν τις συνέπειες ενός πιθανού ατυχήµατος. Ο παράγοντας της επικινδυνότητας παραβλέπεται κατά εγκληµατικό τρόπο στη χωροθέτηση που έχει γίνει σε πολύ κοντινή απόσταση από τον παράκτιο οικισµό της Ν. Καρβάλης, αλλά και από δύο µεγάλες χηµικές βιοµηχανίες, που και αυτές εντάσσονται στην οδηγία SEVEZO, τη βιοµηχανία Λιπασµάτων και τα Πετρέλαια Καβάλας, καθώς και από εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων.

Όπως έχουν επισηµάνει επιστηµονικοί φορείς, µεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ ΑΜΘ, σε περίπτωση ατυχήµατος ή διαρροής φυσικού αερίου, δηµιουργείται ένα εύφλεκτο νέφος, το οποίο δεν διαλύεται στην ατµόσφαιρα, αλλά ταξιδεύει µέχρι να βρει πηγή ανάφλεξης. Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχουν οι αποστάσεις ασφαλείας από άλλες βιοµηχανικές µονάδες, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα µεγάλο βιοµηχανικό ατύχηµα, που ως «ντόµινο» µπορεί να επεκταθεί και να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες.

Επιπλέον ζητήµατα προκύπτουν µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα επιφέρει η σχεδιαζόµενη µονάδα σε ένα ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον, µε λιµνοθάλασσες, τόπους αναπαραγωγής ψαριών, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ., στο δυτικό όριο του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ. Η µονάδα LNG πρόκειται να αντλεί καθηµερινά τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού, το οποίο θα χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου και επαναθέρµανσής του από τους -161οC. Το νερό αυτό θα φιλτράρεται, θα χλωριώνεται και θα αποβάλλεται από το σύστηµα νεκρωµένο από κάθε µορφή ζωής και σε θερµοκρασία σηµαντικά χαµηλότερη από την αρχική.

Μεγάλες «µπίζνες» για µεγάλους παίκτες

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου ανήκει στη ΔΕΠΑ, η οποία βαίνει ολοταχώς προς ιδιωτικοποίηση. Η σχεδιαζόµενη µονάδα LNG θα είναι προφανώς µια καλή «προίκα», που µπορεί να αποφέρει τεράστια κέρδη για τον ιδιώτη που θα την αποκτήσει, µε µηδενικό κόστος. Στη µεγάλη ενεργειακή σκακιέρα προφανώς και δεν χωράνε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ούτε λαµβάνονται υπόψη οι «παράπλευρες απώλειες» στις τοπικές οικονοµίες. Έτσι, µπορεί η σχεδιαζόµενη µονάδα να εκτοπίζει ολοκληρωτικά τους παράκτιους αλιείς από τον κόλπο της Καβάλας, να υποβαθµίζει την πρωτογενή παραγωγή και να ακυρώνει κάθε τουριστική προοπτική για την Καβάλα και τη Θάσο, αλλά αυτά δεν κρίνονται επαρκείς λόγοι για την επανεξέταση της πρότασης. Ωστόσο, όλοι οι τοπικοί, επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς – Επιµελητήρια, Δήµος και Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και δεκάδες σύλλογοι και σωµατεία – καθώς και η τοπική κοινωνία, που βρίσκεται για άλλη µια φορά στις επάλξεις, διαµηνύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουν καµία άλλη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.

PHOTO-34

ΣIσσυ ΝικHσιανη