ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: χτίζοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης

peloponnisos-gravouraΣτην Περιφέρεια Πελοποννήσου ευημερούν οι αριθμοί: της φτώχειας –από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 201η στις 214 περιφέρειες–, της ανεργίας, –153% αύξηση στην τελευταία τριετία–, των κλειστών επιχειρήσεων, των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της καταστροφής του περιβάλλοντος και της διασπάθισης πόρων

Ταυτόχρονα η αγροτική παραγωγή φθίνει και το αγροτικό εισόδημα μειώνεται, οι αναγκαίες υποδομές δεν έχουν ολοκληρωθεί (διαχείριση απορριμμάτων, οδικοί άξονες), οι υπηρεσίες συρρικνώνονται και μεταφέρονται από τις απομακρυσμένες περιοχές στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σε αυτές τις συνθήκες μείωσης του παραγωγικού δυναμικού και αρνητικής αναπαραγωγής του παραγωγικού συστήματος, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο δεν θα αρκεστεί στην αξιοποίηση των «συγκριτικών πλεονεκτημάτων» αλλά θα πρέπει να θέσει τον τρόπο της εξόδου της Περιφέρειας από την κρίση. Ένα μοντέλο που θα ανατρέπει τις διαδικασίες του μέχρι σήμερα προγραμματισμού, ο οποίος ταυτίστηκε με την διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ και είχε ως συνέπεια τη διοχέτευση των διαθέσιμων εγχώριων πόρων στην εξυπηρέτηση των κανόνων της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, αντί να χρησιμοποιηθούν στους αναγκαίους στρατηγικής σημασίας παραγωγικούς τομείς και στις κοινωνικές ανάγκες.

Το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως «ελκυστή» τις κοινωνικές ανάγκες. Μια οικονομία των αναγκών σημαίνει ότι παράγουμε αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες) με σαφές κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Η στρατηγική μας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας βασίζεται στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και σύνδεση του με τον τουρισμό και τη μεταποίηση, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Απαραίτητη θεωρείται η διασύνδεση των παραπάνω παραγωγικών τομέων με την Έρευνα και την Τεχνολογία . Άρα οι άξονες αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

  • την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα για την παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).

• την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού, ιστορικού και κτιριολογικού αποθέματος, καθώς και των μοναδικής αξίας φυσικών πόρων,

• την ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος σε συνέργεια με τους λοιπούς παραδοσιακά ανεπτυγμένους κλάδους της περιοχής (πλούσια γεωργική παραγωγή, υπηρεσίες εστίασης και τοπική γαστρονομία), καθώς και τον σχεδιασμό και την προώθηση προσφορών ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων.

Οι παραπάνω προτεραιότητες απαιτούν λήψη μέτρων για:

• την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, τόσο από φαινόμενα ερημοποίησης όσο και από την άναρχη επέκταση άλλων δραστηριοτήτων όπως κατοικία και παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά,

• την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες στην παραγωγική διαδικασία. Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τη σημερινή περιφερειακή αρχή Τατούλη, αποτελεί ένα από τα θέματα της πολιτικής ατζέντας, λόγω της απόπειρας ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων και των σοβαρών οικονομικών (μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης ως τέλος εισόδου/παραλαβής που θα επιφορτιστούν οι πολίτες) και περιβαλλοντικών συνεπειών (αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους χώρους επέμβασης και προβλήματα υποβάθμισης των γειτονικών περιοχών).

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα οργανικής διασύνδεσης της ανάπτυξης με τις διάφορες μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που εμφανίζονται δυναμικά, πλην σημειακά, στην κοινωνική βάση. Η κοινωνική οικονομία, τα αλληλέγυα δίκτυα, η τοπική μικροοικονομία μπορούν να αναπτυχθούν και να εμπλουτίσουν και πολύ περισσότερο να διαφοροποιήσουν το αναπτυξιακό πρότυπο. Για παράδειγμα, πολλές, αλλά αναξιοποίητες, είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο, όπου η επιβίωση της μικροοικονομίας του ελληνικού αγροτικού νοικοκυριού δυνητικά μπορεί να ενταχθεί σε εναλλακτικές μορφές κατανάλωσης.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ

σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης, τμήμα Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ