Alyssa Battistoni – Προς έναν cyborg σοσιαλισµό

Η αποτυχία της Αµερικανικής Αριστεράς να εµπλακεί πιο ουσιαστικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στον τόπο της, έχει σηµαντικές συνέπειες στην εξάπλωση του νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.

https://www.jacobinmag.com/2014/01/toward-cyborg-socialism

PHOTO-13Η πρώτη «Ηµέρα της Γης» ήταν η 22η Απριλίου 1970. Ήταν επίσης τα εκατοστά γενέθλια του Λένιν. Η σύµπτωση δεν ήταν εσκεµµένη.

Στην πραγµατικότητα, µέρος του σκοπού της Ηµέρας της Γης ήταν να αποµακρύνει το εκκολαπτόµενο περιβαλλοντικό κίνηµα από την κριτική της Νέας Αριστεράς για την καταναλωτική κοινωνία, την περιφερειακή ανάπτυξη, και τα πυρηνικά απόβλητα. Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί η κατηγορία της πολιτικής «καρπούζι» – πράσινο στο εξωτερικό, µε κόκκινο χρώµα στο εσωτερικό – το µήνυµα από τις αρχές του περιβαλλοντικού κινήµατος, όπως σε ένα σύνθηµα της Greenpeace αναφέρεται ρητά, ήταν «δεν είµαι Κόκκινο, είµαι Πράσινο». Καθώς η οικολογία γινόταν κυρίαρχη τάση, πράσινοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί πλούτιζαν και ισχυροποιούνταν από εταιρικές δωρεές και υιοθετούσαν συµβιβαστικές στρατηγικές που στόχευαν στο να «πρασινίσουν» τον κόσµο ανά ένα εµπορικό όνοµα τη φορά.

Αυτές τις µέρες, η οικολογία µπορεί να ανταγωνιστεί τον πολυσυλλεκτικό εκλεκτικισµό της Αριστεράς: φαντασιώσεις µε την άγρια φύση, µυστικισµός της Νέας Εποχής και µικροαστικός ροµαντισµός υπάρχουν δίπλα-δίπλα µε εγχώριες διαδηλώσεις κατά της πυρηνικής ενέργειας, εκστρατείες ενάντια στην αστική αιθαλοµίχλη, νοσταλγία για την αγροτική ζωή στην ύπαιθρο και επιχειρηµατική πράσινη τεχνολογία. Αλλά τον τελευταίο καιρό, η µαχητική οικολογία προετοιµάζει µια επιστροφή – όπως και η κρατική καταστολή. Και ακόµα και οι πιο κυρίαρχες ποικιλίες οικολογίας στριµώχνονται προς τα αριστερά. Η αλλαγή του κλίµατος, ειδικότερα, έχει δυνατότητες ριζοσπαστικοποίησης, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να επερωτούν την καταστροφική επίδραση του επικρατούντος οικονοµικού συστήµατος στο περιβάλλον. Αλλά οι κυρίαρχες περιβαλλοντικές οµάδες δεν πρόκειται να προσφέρουν µια συνεκτική κριτική των οικολογικών συνεπειών του καπιταλισµού ή να επεξεργαστούν εναλλακτικές θεωρίες.

Είναι γελοίο ότι ακόµα στηρίζουµε την κλιµατική αλλαγή και τις προµήθειες νερού, ως ειδικά «περιβαλλοντικά» ζητήµατα: τα ζητήµατα που πραγµατικά βρίσκονται µπροστά µας έχουν να κάνουν µε την πολιτική οικονοµία και τη συλλογική δράση. Δηλαδή, πράγµατα για τα οποία η Αριστερά έχει να πει πολλά. Αλλά ενώ οι αριστεροί αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σηµασία των θεµάτων, που κάποτε κατηγοριοποιούνταν ως «περιβαλλοντικά», οι αριστερές οπτικές για τα θέµατα αυτά παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο ανάλυσης και θεωρητικοποίησης και πολύ σπάνια συζητούνται. Αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν µπορούµε απλώς να χρησιµοποιούµε τη Naomi Klein όποτε εµφανίζονται αυτά τα θέµατα.

Η Αριστερά χρειάζεται περισσότερες φωνές και πιο αιχµηρές κριτικές που θα τοποθετούν την ανάλυσή µας για την εξουσία και τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής συζήτησης, εκεί όπου θα έπρεπε να είναι. Μπορούµε να αρχίσουµε µε τη στήριξη και ενίσχυση του έργου των περιβαλλοντικών δικηγόρων, που έχουν αγωνιστεί για πολύ καιρό ενάντια στις άνισες επιπτώσεις της καταστροφής του περιβάλλοντος στις κοινότητες που εργάζονται – βοηθώντας κυρίως τους «έγχρωµους» ανθρώπους της εργατικής τάξης και τους αυτόχθονες – και σε άλλες περιθωριοποιηµένες οµάδες. Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουµε.

Η αριστερή οικολογία τείνει να έχει µια αναρχική κλίση: πολέµιοι της παγκοσµιοποίησης, ακτιβιστές του κινήµατος «Earth First!» που προσανατολίζονται στην «άµεση δράση», υπέρµαχοι των δικαιωµάτων των ζώων και συλλογικότητες ποδηλατών. Και επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εξειδικεύονται στο χώρο, συνήθως προτείνουν λύσεις µε τη µορφή µικρής κλίµακας, τοπικών δράσεων. Ωστόσο, η κλιµατική αλλαγή και άλλες παγκόσµιες περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι συστηµικά προβλήµατα και απαιτούν περισσότερα από απλούς θύλακες εναλλακτικής πρακτικής.

Ακόµη, αν ο οικοαναρχισµός δεν έχει την τάση να κλιµακώνεται καλά, οι σαρωτικές κριτικές του τύπου «είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε» , δεν είναι πολύ χρήσιµες όταν πρόκειται για τις λεπτοµέρειες που αφορούν το τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε για αυτό. Οι σοσιαλιστές, επίσης, συχνά αποφεύγουν ερωτήµατα για το πώς να επιτύχουµε την παγκόσµια οικονοµική δικαιοσύνη χωρίς να βασιζόµαστε στις υπάρχουσες µορφές παραγωγής ενέργειας ή την επιδείνωση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Ακόµα κι αν αφήσουµε κατά µέρος την αναπόφευκτη ανταπάντηση, ότι η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν επ ουδενί ένας οικολογικός παράδεισος, τα παλιά σοσιαλιστικά όνειρα για µεγιστοποίηση της παραγωγής κατά την επιδίωξη της αφθονίας και της ισότητας φαίνονται ολοένα και πιο αστήρικτα. Τι θα τα αντικαταστήσει;

Δεν έχει να κάνει µε το ότι πρέπει να επινοήσουµε µία σειρά πενταετών σχεδίων για το περιβάλλον. Η επιτακτικότητα της κλιµατικής κρίσης µας δείχνει ότι δεν πρόκειται να µας δοθεί η ευκαιρία να χτίσουµε µια Οικοτοπία από την αρχή. Η κατάστασή µας απαιτεί έναν αγώνα για µη ρεφορµιστικές µεταρρυθµίσεις – σχέδια που αγοράζουν χρόνο και επιτρέπουν στις κοινωνίες να προσαρµοστούν στην αλλαγή του κλίµατος και να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους, τοποθετώντας µας, παράλληλα, στο δρόµο για πιο θεµελιώδεις µετασχηµατισµούς. Χωρίς ένα όραµα και µια σειρά από συγκεκριµένες ιδέες για το πώς να φτάσουµε εκεί, ενδέχεται να καταλήξουµε σε έναν καταπράσινο κεντρισµό που θα υποστηρίζει ταυτόχρονα ποδηλατόδροµους και περικοπές στον προϋπολογισµό, κινούµενα από ηλιακή ενέργεια αεροσκάφη και ηλεκτροδοτούµενες από αυτόνοµα υβριδικά µικροδίκτυα φυλακές. Πράγµα που θυµίζει το κάποτε ελπιδοφόρο Πράσινο Κόµµα της Γερµανίας, που τώρα, από έναν απογοητευµένο συνιδρυτή του, περιγράφεται ως «νεοφιλελεύθεροι πάνω σε ποδήλατα». Έχουµε ήδη αρκετούς από αυτούς.

Και ξεχάστε το σοσιαλισµό σε µία µόνο χώρα – ο οικοσοσιαλισµός σε µία χώρα είναι ακόµα λιγότερο εφικτός. Το γεγονός ότι τα οικολογικά προβλήµατα δεν σέβονται τα εθνικά ή θεσµικά σύνορα χρησιµοποιείται συχνά ως άλλοθι για αδράνεια, που οδηγεί στη χρόνια κατάρρευση των παγκόσµιων διαπραγµατεύσεων για το κλίµα. Αλλά αυτή η αλληλεξάρτηση θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την αναζωογόνηση της διεθνούς αριστεράς – µια υπενθύµιση ότι η βιωσιµότητα θα έρθει µόνο µέσα από την παγκόσµια αλληλεγγύη.

Την ίδια στιγµή, οι συνέπειες των περιβαλλοντικών αγώνων εντός των ΗΠΑ είναι ζωτικής σηµασίας υπό το φως της συνεχιζόµενης αµερικανικής ηγεµονίας – για να µην αναφέρουµε τη θέση µας ως ένας από τους κορυφαίους ρυπαντές του κόσµου. Οι ΗΠΑ όχι µόνο έχουν αποτύχει να δεσµευτούν από τις διεθνείς συµβάσεις και τα όρια εκποµπών, αλλά, επίσης, έχουν ασκήσει πιέσεις για να αντικατασταθούν οι αυστηρότερες ευθύνες και η ουσιαστική προτεινόµενη χρηµατοδότηση από τις αναπτυσσόµενες χώρες µε µηχανισµούς της αγοράς που προτιµώνται από επιχειρηµατικά συµφέροντα και χρηµατοδότες, οι οποίοι βλέπουν τις ευκαιρίες για εξοικονόµηση κόστους και συσσώρευση από τα αντισταθµιστικά οφέλη και το εµπόριο του άνθρακα – συχνά µε την υποστήριξη ΜΚΟ µε έδρα τις ΗΠΑ, που έχουν παραδεχθεί τους όρους της διαµάχης.

Η αποτυχία της Αµερικανικής Αριστεράς να εµπλακεί πιο ουσιαστικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στον τόπο της, έχει σηµαντικές συνέπειες στην εξάπλωση του νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η ιστορία της οικολογίας είναι γεµάτη µε µαλθουσιανισµό, οικολογικό ντετερµινισµό, βιολογική ουσιοκρατία και νεοαποικιακό συντηρητισµό. Ο αριστερός σκεπτικισµός – ή ίσως, ακριβέστερα, η αδιαφορία – σχετικά µε την εµπλοκή µε την οικολογική πολιτική είναι σίγουρα κατανοητός. Αλλά δεν µιλάµε για τη διατήρηση µιας εξιδανικευµένης αντίληψης της παρθένας, ανέγγιχτης φύσης – µιλάµε για τον κόσµο που επιλέγουµε να φτιάξουµε, και τον κόσµο στον οποίο θα πρέπει να ζήσουµε.

Το πράσινο κυριαρχεί στο περιβαλλοντικό τοπίο, από το ελαφρύ πρασίνισµα του «βιώσιµου τρόπου ζωής», µέχρι το βαθύ πράσινο των αποφασισµένων οικολόγων. Αλλά οικολογία είναι επίσης η πνευµονοπάθεια σε πόλεις που έχουν ανθρακωρυχεία και οι τοξικές βιοµηχανικές εκτάσεις σε αστικές γειτονιές, η ιριδίζουσα λάµψη µιας πετρελαιοκηλίδας και το ηµιδιαφανές λευκό της τήξης των πολικών πάγων.

Γι αυτό εγώ είµαι λίγο διστακτική µε τον όρο οικοσοσιαλισµός – έχει µια υπερβολικά “γήινη” χροιά. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι ένας βιονικός σοσιαλισµός που δεν δείχνει την υπεροχή της οικολογίας, αλλά την ολοκλήρωση του φυσικού και του κοινωνικού, του βιολογικού και του βιοµηχανικού, του οικολογικού και του τεχνολογικού. Ένας σοσιαλισµός που αναγνωρίζει τις µεταµορφώσεις του φυσικού κόσµου από τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς απλά να διεκδικεί την κυριαρχία πάνω του.

Η Αριστερά δεν χρειάζεται να γίνει πράσινη. Για να σώσουµε τον πλανήτη και τους ανθρώπους πάνω σε αυτόν, πρέπει να γίνουµε κόκκινοι.

Μετάφραση / επιµέλεια:
Γιάννης Μουστάκης
Παναγιώτης Δήµας

Derek Wall – Ενα οικολογικό µανιφέστο

Μια κριτική από τον Derek Wall στο “Οικολογική Επανάσταση” του John Bellamy Foster (Monthly Review Press, 2009).

Πηγή: http://www.redpepper.org.uk/an-ecological-manifesto

PHOTO-14Αξιοποιώντας όσα έλεγαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς για την οικολογία, ο John Bellamy Foster βλέπει τον καπιταλισµό ως την βασική αιτία της κλιµατικής αλλαγής – και µια οικολογική επανάσταση ως ζωτικής σηµασίας για οποιαδήποτε λύση. Ο Derek Wall κάνει µια κριτική στο οικολογικό µανιφέστο του.

Αποτελεί ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει για την κλιµατική αλλαγή και την επιδείνωση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο John Bellamy Foster είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, αλλά µην αποθαρρυνθείτε: γράφει µε σαφήνεια και µεγάλο ταλέντο. Το βιβλίο αυτό, όπως και άλλα δικά του, είναι ένα προϊόν πολύ λεπτοµερούς επιµέλειας. Θέτει την υπόθεση ότι αν δεν επιδιώξουµε µια οικολογική επανάσταση που να βασίζεται σε θεµελιώδεις αλλαγές, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα θα οδηγήσουν σε καταστροφή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν κοινωνικά αίτια, πως η ολοένα αυξανόµενη οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι βιώσιµη στον πλανήτη µας και πως η απώτερη αιτία της κλιµατικής αλλαγής είναι ο καπιταλισµός.

Οι επικριτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι µε την οικονοµική ανάπτυξη, την ανάπτυξη καθαρότερων τεχνολογιών µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ο Foster απαντά σε αυτό το επιχείρηµα µε µια συζήτηση γύρω από το «παράδοξο Jevons». Ο Jevons, οικονοµολόγος του 19ου αιώνα, δηµιούργησε την οριακή ανάλυση την οποία οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν σήµερα κατά την περιγραφή της προσφοράς και της ζήτησης εντός του µηχανισµού των τιµών. Ενδιαφερόταν επίσης για τον περιορισµό των πόρων.

Το παράδοξό του βασίζεται στο γεγονός ότι όταν χρησιµοποιούµε έναν πόρο πιο αποτελεσµατικά, αντί να χρησιµοποιούµε λιγότερο από αυτόν, συνολικά χρησιµοποιούµε περισσότερο. Για παράδειγµα, εάν τα αυτοκίνητα γίνονται περισσότερο αποδοτικά κάθε κέρδος για το περιβάλλον ακυρώνεται από το γεγονός ότι η χρήση του αυτοκινήτου τείνει να αυξηθεί. Η αντίληψη πως µέσα από την αγορά θα προκύψουν πιο αποδοτικές ενεργειακές λύσεις που µε τη σειρά τους θα επιλύσουν την κρίση της κλιµατικής αλλαγής, είναι εποµένως άστοχη.

Ο Foster υποστηρίζει µε µεγάλη λεπτοµέρεια ότι το υπάρχον παγκόσµιο πλαίσιο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι σε µεγάλο βαθµό απατηλό. Οι παγκόσµιες συµφωνίες για την κλιµατική αλλαγή, όπως αυτή στο Κιότο, έχουν διαµορφωθεί από ισχυρά βιοµηχανικά συµφέροντα και δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο στη µείωση των εκποµπών. Είναι ιδιαίτερα επικριτικός για την εµπορία άνθρακα και άλλων περιβαλλοντικών πολιτικών φιλικών προς το κεφάλαιο, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να επιτρέψουν την εξόρυξη άνθρακα, την εξόρυξη πετρελαίου και την κατασκευή νέων αεροδροµίων.

Αυτό τον φέρνει πίσω στο κεντρικό θέµα του: “Η πρότασή µου σε αυτό το βιβλίο είναι ότι έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο καµπής στην ανθρώπινη σχέση µε τη γη: κάθε ελπίδα για το µέλλον αυτής της σχέσης είναι τώρα είτε επαναστατική είτε ψευδής.” Το βιβλίο έχει παραχθεί για να ενθαρρύνει µια τέτοια οικολογική επανάσταση.

Ο John Bellamy Foster, ο οποίος εκδίδει το περιοδικό Monthly Review, είναι περισσότερο γνωστός για το βιβλίο του “Η οικολογία του Μαρξ”. Σε αυτό υποστηρίζει ότι αντίθετα από το να είναι εχθροί της φύσης, ο Μαρξ και ο Ένγκελς ήταν πρόθυµοι περιβαλλοντολόγοι. Αυτός ο ισχυρισµός, έκπληξη για πολλούς, ακόµη και στην αριστερά, βασίζεται σε διεξοδικά γραπτά τους για την ατµοσφαιρική ρύπανση, την αποψίλωση των δασών, τη διάβρωση του εδάφους και µια σειρά από άλλα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το ενδιαφέρον των Μαρξ και Ένγκελς για το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο και του νέου αυτού βιβλίου. Ο Foster υποστηρίζει ότι όσα προέκυψαν από την εργασία τους, ιδιαίτερα η αντίληψη του Μαρξ για ένα «µεταβολικό ρήγµα» ανάµεσα στην ανθρωπότητα και την υπόλοιπη φύση, αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη οικολογικής ευηµερίας.

Ο Foster αναπτύσσει το επιχείρηµά του µε πειστικό τρόπο και παράλληλα αποκαλύπτει πολύ συναρπαστικές λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, ο ίδιος περιγράφει την ιστορία του ιµπεριαλισµού λιπασµάτων της Βρετανίας κατά τον 19ο αιώνα, όταν γκουανό (κουτσουλιές για να είµαστε ακριβείς) µεταφέρθηκαν από το Περού σε αγροκτήµατα στη Βρετανία. Ο απολογισµός της ταινίας του Brando “Burn!” από τον σκηνοθέτη της “Μάχης του Αλγερίου” αποτελεί επίσης συναρπαστικό παράδειγµα του πράσινου αριστερού λαϊκού πολιτισµού.

Ο Foster ολοκληρώνει µε την αναγνώριση του πλεονεκτήµατος των αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αµερική ως προς τη δέσµευση στις οικολογικές πολιτικές ως πηγή ελπίδας. Η δέσµευση της Κούβας για την µόνιµη καλλιέργεια και την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σε συνδυασµό µε παρόµοιες πολιτικές της Βενεζουέλας, σηµειώνονται ως αρκετά σηµαντικές. Ωστόσο, ο Foster υποστηρίζει ότι η οικολογική επανάσταση πρέπει να γίνει στο κέντρο του παγκόσµιου συστήµατος: σε χώρες στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει µικρή συζήτηση γύρω από τις πρακτικές προσπάθειες για τη δηµιουργία οικολογικού σοσιαλισµού στην καρδιά του βιβλίου, αν και θα µπορούσε να υπάρξει πιο ανεπτυγµένα. Στην Αυστραλία στη δεκαετία του 1970, ο αντιπρόσωπος των συνδικάτων Jack Mundy έστρεψε τους εργαζόµενους των συνδικάτων στις κατασκευές σε πράσινες απαγορεύσεις, όπου προέβλεπαν την άρνηση στην κατασκευή καταστροφικών για το περιβάλλον έργων. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η απόρριψη πυρηνικών αποβλήτων στη θάλασσα σταµάτησε στη δεκαετία του 1980 από τη δράση των συνδικάτων, και πιο πρόσφατα οι εργαζόµενοι κατέλαβαν το εργοστάσιο ανεµογεννητριών Vestas που απειλούνταν µε κλείσιµο στο Isle of Wight.

Η ίδρυση ενός Διεθνούς Οικοσοσιαλιστικού Δικτύου είναι ένα σηµάδι εναγκαλισµού του οικοσοσιαλισµού από τα παραδοσιακά σοσιαλιστικά κόµµατα αλλά και από ρεύµατα µέσα στα Πράσινα κόµµατα. H Κατασκήνωση για το Κλίµα, στη Βρετανία και αλλού, έχει την κοινωνική δικαιοσύνη και την απόρριψη του καπιταλισµού ενσωµατωµένα στην ανάλυσή της, ενώ παράλληλα έχουµε δει την πρόοδο των αγώνων των αυτοχθόνων σε παγκόσµιο επίπεδο, οι οποίοι είναι αφενός ριζοσπαστικά “πράσινοι”, αφετέρου προτάσσουν σοσιαλιστικά προτάγµατα.

Μεγαλύτερη και σε βάθος ανάλυση αυτού του είδους των εξελίξεων θα µπορούσαν να έχουν κάνει την “Οικολογική Επανάσταση” ισχυρότερη. Παρ ‘όλα αυτά αποτελεί ένα θαυµάσιο βιβλίο που θα πρέπει να αποτελεί κοµµάτι αυτών που θα πρέπει να διαβαστούν µε προσοχή όσον αφορά τη σχέση αριστεράς και οικολογίας

Μετάφραση: Π. Δήµας

Advertisements

One thought on “Alyssa Battistoni – Προς έναν cyborg σοσιαλισµό

  1. ORIGEN DE LA CRISIS Y SU SOLUCION SOY UN PATRIOTA YN UN CIUDADANO QUE NO ME GUSTA VER SUFRIR A LA GENTE Y QUIERO CONTRIBUIR AL BIEN COMUN CON NUESTRA VISION UNIVERSITARIA DEL ‘ORIGEN DE LA CRISIS Y POR ENDE SU SOLUCION’ 1ª ORIGEN DE LA CRISIS=DESFACE DE MONEDA 2ª ORIGEN DE LA CRISIS=I.P.C. SUBRREALISTA 3ª ORIGEN DE LA CRISIS=EUROPA CAPITALISTA ESTOS LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 COSTABA UN café 90 PTAS DE MEDIA NACIONAL Y EL DIA 1 DE ENERO DEL AÑO 2001 VALIA UN café 0.80 CENTIMOS DE EURO QUE SON 133’108 PTAS O SEA 43’108 PTAS MAS SOLO EN UN DIA ,, Y COMO EL café QUE UNA COSA COMUN Y VULGAR TODAS LAS COSAS Y EN UN PORCENTAJE MAYOR TOMARON AL EURO POR CIEN PESETAS CON LO QUE HAY UN DESFACE DE UN 66% A LA BAJA DE PODER ADQUISITIVO Y SIN EMBARGO LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES NO SUBIERON EN LA MISMA MEDIDA Y ADEMAS EL I.P.C. QUE PUBLICAN DE UN 1%,UN 2%,UN 3% ETC ES ‘SUBRREALISTA’ SE LES HABRA OLVIDADO LOS CEROS YA QUE EL I.P.C. SUBE CADA AÑO DEL 20 AL 30% según LOS RESGUARDOS QUE TENEMOS DE LAS COMPRAS ,, A SI A LOS QUE ESTAMOS CONTROLADOS POR UNA NOMINA O PENSION HASTA QUE NO NOS IGUALEN Y EQUILIBREN EL AUMENTO DE ESTE DESFACE EN EL SALARIO O PENSION MAS EL DE UN I.P.C. REAL NO PODEMOS SALIR DE LA CRISIS ,,, LAS MATEMATICAS NO MIENTEN . PERO COMO ESO NO SE LO PUEDES METER EN LA CABEZA A LOS POLITICOS Y DEMAS ,, NO QUEDA OTRA SOLUCION QUE ES ‘LA DE SALIRSE DE EUROPA’O HACR ALGO PARA QUE NOS HECHEN COMO HIZO ‘ISLANDIA’ RECORDAIS Y MIRAR QUE BIEN LE VA. MAS JUSTIFICACIONES COMO LA GENTE HA PERDIDO UN ENORME PODER ADQUISITIVO NO PUEDE CONSUMIR Y LAS EMPRESAS NO PRODUCEN Y NO VENDEN Y CIERRA DESPIDIENDO A LOS EMPLEADOS QUE AUN MENOS PUEDEN CONSUMIR PERO QUE TIENEN QUE VESTIRSE Y A SI VA INCRECIENDO Y LOS BANCOS NO LES DAN CREDITO. SOLO LES VA BIEN A LOS QUE VIVEN DE LAS RENTAS DE PROPIEDADES DE ROBOS, DE ESPECULACIONES LOS QUE TIENEN FINCAS HEREDADAS O NO Y QUE ANTES CREARON LA BURBUJA INMOBILIARIA Y AHORA LA FINANCIERA Y MAÑANA SEPA DIOS LO QUE HARAN. LA RIQUEZA DE UN PAIS SE MIDE Y SE ADQUIERE PRODUCIENDO , ELABORANDO ,COMPITIENDO EN CALIDAD EN INVESTIGACION E INNOVACION CON OTROS PAISES ,CON INDUSTRIAS COMPETITIVAS Y ECOLOGICAS PARA QUE LA GENTE PUEDA CONSUMIR (AUNQUE A NOSOTROS NOS GUSTARIA QUE TODO FUESE PUBLICO ES DECIR DE TODOS) QUEREMOS RESEÑAR LO ANTERIOR PUES VA A PASAR AL NUEVO COMUNISMO COMO BASE FUNDAMENTAL … “SERA PUBLICO TODO LO SUCEPTIBLE DE ESPECULACION,, ‘ LAS FABRICAS, LAS EMPRESAS, LOS BANCOS LOS FERROCARRILES ,LA SANIDAD ETC Y TODO LO NECESARIO” SIENDO PRIVADO LA VIVIENDA EL COCHE DEL CUAL LUEGO HABLAREMOS MAS ADELANTE DE LA BICICLETA,, DE UNA FINCA RUSTICA QUE TENGAS PARA PLANTAR TU PROPIA ALIMENTACION ETC Y CADA UNO PODRA TENER SIN ESPECULAR LO MAS MINIMO LO QUE QUIERA Y PUEDA MANTENER … 2! SE SUPRIMIRA EL DERECHO A LA HERENCIA POR LO TANTO EL ‘EURO’ ES EL PROBLEMA Y LA SOLUCION SALIRSE DE ÉL ,,,, PARA LOS ASALARIADOS COMO HEMOS VISTO ES MALO Y TAMBIEN PARA LOS GORDOS POLITICOS Y CAPITALISTAS PORQUE ES UNA MONEDA FUERTE Y POR LO TANTO ES MUY GOLOSA PARA ELLOS Y SIEMPRE HABRA MAS CASOS DE CORRUPCION,, DE ROBO ,DE ESPECULACION PARA ENRIQUECERSE ESTAS BESTIAS MIENTRAS ESTEMOS EN EL EURO. A SI EL PROBLEMA ES EL ‘EURO’,, EL LA EUROPA CAPITALISTA Y LA SOLUCION “SALIRSE DEL EURO” , SALIRSE DE EUROPA CADA MOCHUELO A SU CASA Y DIOS EN LA DE TODOS ,,, YA LO HEMOS DICHO UN MONTON DE VECES ‘SOLO DESDE UN PENSAMIENTO HOMOGENEO Y UN ESTADO HOMOGENEO PUEDE IR BIEN CUALQUIER COSA’ MEDITENLO BIEN A VER SI HAY OTRA SOLUCION ,, SI LA ENCONTRAIS TENEIS UNA BUENA RECOMPENSA. ESTO ES SUSCINTAMENTE EL ORIGEN DE LA CRISIS Y SU SOLUCION.. VEIS LO QUE HACE LA DERECHA ¿PORQUE LA VOTAIS ?… P’OR UNAS PALABRAS QUE DIGAN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL ? ¿ ACASO ES QUE NO LA CONOCEIS ? SOIS DE POCA FE Y VELETAS. VOTEMOS SIEMPRE A PARTIDOS DE IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS COMO LA VIDA MISMA ..¿ ACASO LA VIDA NO ES UN REVOLUCION ?. HAY QUE TERMINAR CON EL BIPARTIDISMO NO ES DEMOCRATICO… DEBEREMOS CREAR UN ESTADO ‘TEOCRATITO Y DE IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS QUE VEA LA POLITICA DESDE UNA PERPECTIVA DE MORAL Y DE “JUSTICIA SOCIAL “ COMO VENIMOS PREGONANDO DESDE NUESTRAS REFLEXIONES Y DE ETICA QUE SERAN LAS NORMAS BASICAS’ LA MORAL Y LA ETICA A QUE NOSOTROS NOS REFERIMOS NO ES A LO QUE VULGARMENTE SE CONOCE Y SE CREE ,,, MORAL . ES GLOBALMENTE BASICAMENT ‘EQUILIBRIO’ EN TODAS LAS COSAS ETICA… ES ‘ARMONIA’.. AHORA HAN IDO A BRUSELAS LOS DEL GOBIERNO DEL PP A PEDIR A EUROPA AYUDA ECONOMICA PARA LA CREACION DE DE EMPLEO JUVENIL… PARECE SER QUE NO SE ENTIENDE BIEN EL ‘ORIGEN DE LA CRISIS . SIU EUROPA NOS DA O NOS DEJA MEJOR DICHO 5 TENEMOS QUE PAGARLE 9 CON LAS CONDICIONES E INTERESES QUE PONGAN ELLOS Y LO TENEMOS QUE PAGAR ENTRE TODOS ,, LO CUAL SE TRADUCE EN MAS COSTES SOCIALES MAS RECORTES ,, SUBIDA DE IMPUESTOS Y UN LARGO ETC. RECORTES -+-=- SI NOS DAN 10 TENEMOS QUE PAGARLE 14 O 15 Y A SI SUCESIVAMENTE . SIN EMBRGO NO PARAN ,, O LOS OBLIGAN A PEDIRLES CREDITO O VAN ELLOS SOLOS A PEDIRLO….. LLAMESE ESTE CREDITO COMO SE QUIERA ,,’RECAPITALIZACION’ DE LAS BANCOS PARA QUE NOS ROBEN MAS ,,’AYUDA PARA LA CREACION DE EMPLEO JUVENIL O COMO SE QUIERA LLAMAR ETC,ETC. SE HAN PUESTO EN MANOS DE EUROPA CAPITALISTA COMO UN NIÑO SE ECHA EN LOS BRAZOS DE SUS PADRES. QUE IMPORTA QUE FINANCIEN A LA EMPRESAS LA PRODUCCION PARA QUE LES SALGA GRATIS (LO CUAL ENTRARIAMOS EN UN CONCEPTO IRRISORIO E INVEROSIMIL COMO TODO LO DEL CAPITALISMO) PUES SERIAN UNOS PRIVILEGIADOS DEL COMUNISMO ) LEAN NUESTRAS ‘REFLEXIONES’ DE HACE ALGUN TIEMPO. LES CUESTE A LAS EMPRESAS MAS O MENOS LA PRODUCCION Y LA VENDIERAN A PRECIO DE COSTE (LO CUAL EL CAPITALISMO NO HAR5IA NUNCA ) SI NO HAY GENTE QUE PUEDA COMPRARLO NO SIRVE PARA NADA Y SI LA GENTE NO PUEDE COMPRARLO ES PORQUE HA PERDIDO UN ENORME PODER ADQUISITIVO DE UN 80% CON EL DESFACE DE MONEDA Y EL I.P.C. SUBRREALISTA COMO YA DIJIMOS Y SI NO SE CONSUME LAS EMPRESAS NO PRODUCEN Y NO VENDEN , NI LOS COMERCIOS TAMPOCO VENDEN Y LOS BANCOS NO LES DAN CREDITO …. ES ALGO PARECIDO LA ESPECULACION Y LA USURERIA DEL CAPITALISMO A UN PAIS POR EJEMPLO QUE HICIERA MUCHOS BILLETES Y MUCHO DINERO Y LUEGO NO TUVIERA CON QUE RESPALDARLO EN ESTOS MOMENTOS COMO SE SABE EL ELEMENTO REFUGIO ES EL ‘ORO’ ESTE ES EL ORIGEN RAIZ DE LA CRISIS” SOLUCION 1 ) QUE SUBAN LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES EL DESFACE DE MONEDA QUE HUBO MAS LO DE UN I.P.C. REAL ,SOLUCION 2) SALIRSE DE EUROPA” Y INDUSTRIALIZAR TODOI EL PAIS PUES SOLO CON LOS INTERESES QUE PAGAMOS A EUROPA DE LA DEUDA HABRIA Y OJO CUIDADO CON LAS CONVERSACIONES SECRETAS DE RAJOY CON MAS PARA FAVORECER A CATALUÑA ,, LO QUE SE LES DE A UNA REGION SE LES DEBE DE DAR A TODAS POR IGUAL Y A LAS QUE TIENEN MENOS IGUALARLAS CON LAS QUE TIENEN MAS ,, ESTE ES EL MANDATO CONSTITUCIONAL ,, NO LO PERDAMOS DE VISTA COMO PASO ANTERIORMENTE. EN CUANTO A ‘GIBRALTAR’ ES QUE SIEMPRE HAY QU REEVINDICARLO ,, HAY QUE RECLAMARLO TODOS LOS DIAS .. ACUSAMOS DESDE aquí A TODOS LOS ANTERIORES GOBIERNOS Y ESTAMENTOS POLITICOS QUE PUDIENDOLO HABER HACHO NO LO HICIERONB ES UNA CUESTION DE ESTADO Y HAY QUE ESTAR RECLAMANDOLO SIEMPRE PERO EL PP COMO ES SABIDO ES EL MAS CORRUPTO, E INMORAL ETC DE BTODOS LO QUE EXISTE Y SO CON ESTO QUIEREN HECHAR UNA CORTINA DE HUMO PARA QUE NO SE VEA O SE OLVIDE O SE OLVIDEN SUS FECHORIAS ESTA EQUIVOICADO ,, A SI QUE NO ES EL MAS ADECUADO PARA PEDIRLO EL AHORA. TIENE PRIMERO QUE PAGAR COMPLETAMENTE LAS ATROCIDADES QUE HA HECHO Y ESTA HACIENDO POLITICA Y JUDICIALMENTE, PUES NOSOTROS NO LOS DEJAREMOS HASTA QUE LO HAGAN A NO SER QUE SEAMOS TODOS TONTOS . NOS DUELE LA CABEZA CON LAS TONTERIAS DEL PP ,, Y LOS MEDIOS DE comunicación OIR CADA DIA LOS LIOS INTERNOS QUE NOS QUIEREN HACEWR CREER EN TODOS LOS CONTEXTOS PARA QUE SE AGOTE LA LESGISLATURA Y SALGAN INDEMNES EN EL CONTEXTO DE LOS LLAMADOS PAPELES DE BARCENAS QUE SI SON DE BARCENAS QUE SI NO SON QUE SI SON DEL PP,, QUE LA COSPEDAL DIJO ESTO O LO OTRO PARA QUITARLE A RAJOY LA PRESIDENCIA ,, QUE SI ARENAS ETC. LOS DINEROS QUE TIENE BARCENAS EN SUIZA,, EE.UU. ETC , SOIN DEL PP Y EN BUENA MEDIDA DE BARCENAS. VAMOS A VER ,, MUCHOS ESPECULADORES EN LOS ANTERIORES GOBIERNOS DEL PP DE AZNAR ,,, LES HAN HECHO MUCHAS DONACIONES DE DINERO AL PP ANONIMAS O NO PARA QUE EL GOBIERNO DE AZNAR LES DECLARE ESTE SOLAR O AQUEL URBANIZABLE Y DECLAREN ESTA ZONA O LA OTRA ‘URBANIZABLE’ Y LES DE OTROS BENEFICIOS PÀRA QUE PUDIERA CONSTRUIR VIVIENDAS CUANDO EMPEZARON CON LA BRURBUJA INMOBILIARIA COMP PASO EN ‘MARBELLA’ PERO A ESCALA NACIONAL. POR LO TANTO BARCENAS QUE ERA CONTABLE REPRESENTANTE OFICIAL DEL PP DECLARADO YA OFICIALMENTE POR LA AUDIENCIA NACIONAL,ES LOGICO QUE PARA DISIMULAR EL DINERO LO TIENE BARCENAS Y SE LO HA IDO ABONANDO POCO A POCO AL PP Y A SU VEZ EL PP TIENE BIEN MIRADO Y RETRIBUIDO A BARCENAS A SI QUE LO QUE HACE BARCENAS ES LO QUE HACE EL PP Y LO QUE HACE EL PP ES LO QUE HACE BARCENAS Y ENTODO CASO PECARIA DE INEPTITUD LA COSPEDAL QUE COMO SECRETARIA NACIONAL DEL PP TENIA QUE HABER SUPERVISADO SUS CUENTAS Y ANOMALIAS Y DEMAS. ESTA ES SUSCINTAMENT LA DEDUCCION LOGICA DE MUCHOS INTELECTUALES Y CON TANTAS DISCUSIONES INUTILES Y DE LOS MEDIOS DE comunicación ,,, SE ESTAN OLVIDANDO LOS RECORTES DEL PP Y LA SALIDA DE EUROPA DEL EURO Y LAS ATROCIDADES Y FECHORIAS ETC QUE COMETE Y SIGUE COMETIENDO EL PP. ,NO SE COMPRENDE POR EJEMPLO QUE COMO ES POSIBLE QUE LA ALCALDESA DE MADRID SIGA AHI RIYENDO Y HACIENDO FRIVOLIDADES CON EL INGLES Y NO SE LE HAYA CASTIGADO YA POR LO QUE PASO EL DIA DE LOS SANTOS EN EL ‘MADRID ARENAS’.. PORQUE SE SIGUE VOTANDO AL PP SI SIEMPRE QUE GOBIERNA PASAN COSAS DE MAL EN PEOR POR EJEMPLO EN EL ANTERIOR GOBIERNO DEL PP ,, AZNARIÑO ,, YA RECORDAIS LO DES PRESTGE,, LO DEL AVION DE LOS MILITARES , LO DE LA GUERRA DE IRAK ,, ‘LOS TERRENOIS QUE COMPRARON PARA EL AVE DE MADRID A BARCELONA Y QUE LUEGO NO SERVIAN» AUN NO SE HA AVERIGUADO DE DONDE SALIERON LOS DINEROS ESOS Y A DONDE HAN IDO A PARAR Y TANTAS Y TANTA MILES DE AVERRACIONES QUE COMETIERON. (MOMO SE DIJO ANTERIORMENTE EL PP TIENE DEMASIADOS DINEROS Y ROBADOS Y HACE LO QUE QUIERE SI ESTA EN EL GOBIERNO COMO SI ESTA EN LA OPOSICION Y EL QUE LO VOTE YA SABE QUE ES COMPLICE DE SUS FECHORIAS PUES LO QUE HAY QUE HACER ES ARRINCONARLO PARA QUE SE VAYA LOS HIJOS DEL FRANQUISMO …. Y AHOR YA VEIS LO QUE ESTA HACIENDO CON LOS RECORTES CON LA PRIVATIZACION DE TODO COMO HIZO EL AZNARIÑO DE RENFE DE LA SANIDAD ETYC,ETC, LA CORRUPCION GENERALIZADA DESDE SUS DIPUTADOS A SUS CONCEJALES EN TODAS LAS COMUNIDADES QUE NO COMPRENDEMOS DE NORTE A SUR DE ESTE A OESTE PORQUE NO LO ‘ILEGALIZAN’. AHORA QUIEREN REFORMAR LA CONSTITUCION EN LO QUE A ELLOS LES VAYA BIEN…. NI HABLAR DEL CASO,,SON COMO UNOS NIÑOS NO SE LES PUEDE DEJAR SOLOS ..ESTAN VIOLANDO CONSTANTEMENTE LA CONSTITUCION QUE TENEMOS LA DEL 78 ,,ESTAN VIOLANDO LOS DERECHOS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA GENTE..(YO DOY TESTIMONIO DE FORMA IRREFUTABLE) ,, Y APARTE DE VIOLAR LOS DERECHOS MAS BASICOS,,LA MAYORIA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SE LA PASAN POR EL SOBACO.¿ PARA QYE QUIEREN REFORMARLA ? NO APRENDERAN NUNCA ,,NO APRENDERAN NADA,,NADIE APRENDERA NADA ,,SUFRIREMOS TODOS DE SU INEPTITUD Y MALA LECHE. LO PRIMERO QUE TIENEN QUE HACER ES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA QUE HAY ,,LA QUE TENEMOS ,LA DEL 78 Y CUANDO LA HAYAN CUMPLIDO Y RESPETADO ,,CUANDO LA CONSTITUCION QUE HAY LA HAYAN CUMPLIDO ,,CUAN SE LA SEPAN DE MEMORIA Y EN SUS MENTES COMO SE TIENE EL COMER POR LA MAÑANA AL MEDIO-DIA Y POR LA NOCHE,,CUANDO EL CUMPLIR ESTA SEA TAN FACIL COMO IR AL LAVABO ENTONCES QUIZAS SE PUEDA PENSAR EN REFORMARLA ,,SI NO SE HA APRENDIDO PARA QUE SE VA A REFORMAR ,,, SERIA COMO UN NIÑO QUE ESTA APRENDIENDO A SUMAR Y QUIERE PASAR DIRECTAMENTE A DIVIDIE,, ES ABSURDO.. Y SI ALGUNA VEZ SE REFORMA HAY QUE DEJAR ASENTADO CON MAS FUERZA Y EXPLICITAMENTE LAS FALTAS ACTUALES DE MAS DEMOCRACIA ,,, UNA QUE SI NO SE CUMPLE DEBEN DE SER CASTIGADOS ,,SEA QUIEN SEA…DOS SE CINSTITUYE UN SISTEMA POLITICO CON LISTAS ABIERTAS DE LOS PARTIDOS QUE SE PRESENTEN Y UN SISTEMA ELECTORAL “PROPORCIONAL “,,NO PUDIENDOSE FORMAR GOBIERNO SI NO PUEDE HABER UNA REPRESENTACION DE COMO MINIMO 5 PARTIDOS DIFERENTES DE INDOLE ESTATAL.. TRES SE CREARAN RESIDENCIAS PUBLICAS Y GRATUITAS DE ANCIANOS E INCLUSO DE ADULTOS ,, ESTA Y MUCHAS MEDIDAS SERAN INAMOVIBLES POR LEY… CUATRO LA SANIDAD DEBE DE SER PUPLICA ,, A SI COMO LAS PENSIONES ,,LA ENSEÑANZA ,,LOS TRANSPORTES ETC,ETC,ETC. PARA MEDIDAS IMPORTANTES QUE SE ESTUDIARAN DEBERA DE SER IMPRESCINDIBLE LA APROBACION DE LOS 2/3 DE DIPUTADOS DEL PARLAMENTO ,,, Y ASI SUCESIVAMENTE MEDIDAS Y ARTICULOS DE ESTA INDOLE Y EN ESTA LINEA QUE SERIA LARGO ENUMERAR POR aquí Y ANTE TODO DEBE QUEDAR SIN LUGAR A DUDAS QUE QUIEN NO LA CUMPLA SE LE DEBE DE CASTIGAR SEA QUIEN SEA VY EN MAYOR PROPORCION SI ES PUBLICO TANTO JUECES COMO POLITICOS ETC. EN CUANTO A LAS NUEVAS GENERACIONES FACISTA DEL PP ES UN FIEL REFLEJO DEL carácter ANTIDEMOCRATICO Y NO COMPRENDEMOS PORQUE NO LO ILEGALIZAN,,COMO HICIERON CON LAS JUVENTUDES DE BATASUNA CON EL MATIZ DE QUE SI ESTOS HICIERON ALGO ES COMO CONSECUENCIA DE UN MIEDO A LA REPRESION Y UN DESEO DE PERDERLOS DE VISTA,, PERO EL PP CON LOS FACISTAS,, LO HACEN POR AQNTIDEMOCRATAS Y SOLO POR MALA LECHE PARA CAUSARLE DAÑO A LAS PERSONAS,,, SON PUES ANTIDEMOCRATICO E INVOLUCIONISTAS Y DEBEN DE SER ILEGALIZADOS. ESTO DE FACISTAS ES UNA FACETA MAS DEL CAPITALISMO PERO SIN EMBARGO SI ESTO LO HACE UN PARTIDO DE ALEMANIA TREMENDAMENTE FACISTA , LO HACE OTRO DE EE.UU CAPITALISTA 1000*1000 ETC LO HUBIESEN LEGALIZADO YA AUNQUE ESTOS PARTIDOS YA SON FACISTAS PERO EN LA FOTOP QUIERN HACER VER QUE SON COMO UN AMASIJO AMORFO DE ‘SOCIAL-DEMOCRATAS’, DE ‘DEMOCRATAS-CRISTIANOS’ QUE ESO NO SABE NADIE LO QUE ES PUES SE ES DE IXQUIERDAS REALES O SW ES DE DERECHAS NO CABE LA TIBIEZA ,, ESO NO EXISTE ,, NI EN POLITICA , NI EN LA VIDA REAL.. POR ESTO Y POR MAS ES PRIORATIVO TERMINAR CON EL BIPARTIDISMNO Y QUE HAYA UNA DIVERSIDAD Y PLURARIDAD DEMOCRATICA Y SOCIALMENTE COMO UNA DIVERSIDADY PLURARIDAD CULTURAL Y NO SOLO DEL CAPITALISMO Y DE OCCIDENTE Y NO CENTRARSE EN EL CAPITALISMO DE LA GLOBALIZACIUON DE UN SISTEMA DECAYENTE MORALMENTE ,,CORRUPTO ETC,ETC. SI LEEIS NUESTRAS REFLKEXIONES DE HACE ALGUN TIEMPO SE PUEDEN IR COJIENDO TROZITOS PARA FORMAR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA ES ACOJONANTE INCREIBLE ,INAUDITO ETC QUE HABIENDO DICHO YA Y SABIENDO TODO EL MUNDO EL ARTE DE SEDUCCION DEL CAPITALISMO ,, DE LA DERECHA ETC,,, VAYAN DETRAS DE EL,, AHORA EL PP CUANDO DICE VAMOS A CATALANIZAR ESPAÑA VAYAMOS DETRAS DE ESE DICHO Y DEBATE VA Y DEBATE VIENE CUANDO OTRO PEPE DICE VAMOS A ESPAÑOLIZAR A CATALUÑA VAYAMOS OTRA VEZ DETRAS DE ESE DICHO HACIENDO DEBATES EN LA TELE ETC,, ETC. NO VEIS SE ESTAN QUEDANDO CON NOSOTROS ,, QUE NO ESTAN TOMANDO EL PELO ,, A LA DERECHA HAY QUE DECIRLE QUE TODO LO QUE NO VAYA CON LA MORAL DEBEN DE ABTENERSE DE HACER NI DE DECIR NADA Y NO DEJARLOS QUE HAGAN NI DIGAN LO QUE QUIERAN Y NO HACERLE CASO SI NO ES QUE NO SE COMPRENDE LO QUE ES LA DERECHA EL CAPITALISMO ES QUE NO ESTAIS VIENDO QUE EN LA CAMPAÑA ELECTORAL Y ANTES DECIAN UNA COSA Y LUEGO ESTAN HACIENDO OTRA ESTO COLABORA LO QUE YA HEMOS DICHO QUE TIENE UN DOBLE LENGUAJE ETC YA HABEIS VISTO QUE NADIE QUIERE A LA DERECHA , NI A LA DERECHA ESPAÑOLA ,, LOS CATALANES ESTAN PIDIENDO LA INDEPENDENCIA DESDE QUE ESTA EL PP EN EL GOBIERNO,, AHORA SE UNE EL PAISW VASCO Y GALICIA ETC. YO TAMPOCO LO QUIERO NI A LA DERCHA NI AL PP PERO YO NO PUEDO PEDIR LA INDEPENDENCIA ,,PORQUE ME SIENTO Y SOY A NIVEL ESTATAL,,, PERO SI HARE MIENTRAS VIVA EL DECIR QUE EL PP Y LA DERECHA ,, ELO CAPITALISMO ES LO PEOR QUE EXISTE SOBRE LA TIERRA SABEIS PORQUE HA SIDO EL ACCIDENTE DEL TREN EN GALICIA PUES POR AHORRAESE EN GASTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA ADIF ,, YA QUE ESTA PREVISTO QUE LOS FERRCARRILES LOS PRIVATICEN Y SABEIS LO QUE ESO CONLLEVA ,, PUES COMO TODO LO DEL EL CAPITALISMO MAXIMO RENDIMIENTO A MENOR COSTE ,, NO VAMOS aquí A DECIR LO QUE ES EL CAPITALISMO Y LO PRIVADO SIMOLEMENTE RESEÑAR LO QUE PASO EN INGLATERRA CUANDO PRIVATIZARON SUS FERROCARRILES ACCIDENTES TRAS ACCIDENTES ,,,, Y EN OTRO PAIS QUE NO RECUERDO AHORA TAMBIEN LO MISMO Y AL FINAL LOS TUBIERON OTRA VEZ QUE ‘NACIONALIZAR» PUES YA VEIS aquí HA PASADO AUN ANTES DE QUE ESTEN PRIVATIZADOS OFICIALMENTE TAL VEZ SIGAMOS SI PUBLICAN ALGO PUES SI NO ,, NO SE PUEDE DECIR ‘SANTE’, FRATENITE’, SOLIDALITE’,’IGUALITE’ Y QUE TODO LO SEMBRADO DE SUS FRUTOS LA REFORMA Y LOS RECORTES QUE ESTA HACIENDO LA DERECHA EN EDUCACION ,, ESTA DEJANDO Y DEJARA AL PAIS SIN PRESENTE Y SIN FUTURO PARA NUESTROS HIJOS,,, Y MIRAD QUE VENIMOS DICIENDO RECALCANDO EN EL MATIZ DE QUE LA ‘CULTURA’ HA DE SER PLURAR Y DIVERSA SI NO NO ES CULTURA ,, ENTOCES PORQUE SOLO PONEN PELICULAS BASURA DEL CAPITALISMO AMERICANAS O INGLESAS…. PORQUE VAMOS A ESTAR A LAS EXPENSAS,Y SUPEDITADOS ,DEPENDIENTES DE UN MUNDO BIPOLAR DEL CAPITALISMO,,,ES DE LOCOS ,,ES IRRACIONAL,,QUE ESTEMOS A LAS EXPENSAS DE UNOS ZUMBADOS COMO ESTOS. AL DESAPERECER CASI EL COMUNISMO OCCIDENTE NO TIENE UN PUNTO DE REFERENCIA PERO LOS PAISES QUE ANTES FUERON COMUNISTAS ,,TIENEN OTROS VALORES QUE OCCIDENTE TIENE MUCHO QUE DESEAR. Y SI NO LOS PONDREMOS NOSOTROS,,PUES NO TENEMOS COPIAR DE NADIE ,,NO LO CREEIS,, ?.. QUIZAS LA CULPA LA TENGAMOS NOSOTROS QUE LE SEGUIMOS SUS FECHORIAS Y NO NOS COMUNICAMOS ENTRE NOSOTROS Y NOS HACEMOS CONCIENCIA DE LA ABERRACION QUE ES EL CAPITALISMO=NEOLIBERALISMO=FACISTAS.. TAMBIEN DIJIMOS QUE ES NECESARIO VOTAR A PARTIDOS DE “IZQUIERDAD REVOLUCIONARIAS” Y NADA O NO NOS LEEN O A NADIE LE INTERESA O COMPRENDE ESTO SALIMOS DE UNA DICTADURA Y NO SE ELIMINO DEL TODO EL PENSAMIENTO FACISTA DEL DICTADO Y ES NECESARIO UNAS IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS PARA QUE DESPOLVE Y LIMPIE TODO LO VIEJO. POR CONSIGUIENTE LO PRIMERO Y MAS URGENTE QUE HAY QUE HACER ES TERMINAR CON EL ‘BIPARTIDISMO” CAMBIAR LA LEY ELECTORAL AL SISTEMA PROPORCIONAL LO MAS PROXIMO QUE SE PUEDA UNO A UNO Y ASI SE PODRA DAR MAS FACILMENTE MAS DEMOCRACIA Y LAS IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS QUE VENIMOS DICIENDIO,,, Y DESDE YA SE DEVERIA HACER HUELGAS Y MANIFESTACIONES NO SOLO CONTRA LAS MEDIDAS DE TOMA EL GOBIERNO CAPITALISTA,, SI NO QUE HAY QUE TOMAR LA INICIATIVA Y PEDIR QUE EXHIBAN POR TVE Y POR LA PANTALLA GRANDE PELICULAS DE TODOS LOS PAISES DE LA TIERRA Y NO SOLO BASURA DE CAPITALISMO COMO AHORA ESTO IRA CREANDO COMO PODEIS SUPONER UN INCONSCIENTE COLECTIVO MAS JUSTO,, ADEMAS LA LEY DE CINE QUE SE APROBO HACE UNOS AÑOS EN EL PARLAMENTE EUROPEO COMO INICIATIVA DE ‘REFUNDAZZIONE DE ITALIA’ PARA QUE SE EXHIBIERAN UN 80% DE PELICULAS DE EUROPA ETC,, A SI QUE DESDE CUALQUIER PUNTO QUE LO PLANTEEMOS LLEVAMOS RAZON Y NO TENEMOS QUE IR A REMOLQUE DE EUROPA Y DEL CAPITALISMO.. TODO ESTO SERIA CONVENIENTE IRLO PASANDO A NUESTROS COLEGAS DE GRECIA ,, BULGARIA,, HUNGRIA,,ITALIA,,PORTUGAL ETC QUE ESTAN IGUAL O PEOR QUE NOSOTROS ,, PARA NQUE NOS SALGAMOS JUNTOS DE EUROPA PUES COMO SE HA DICHO ES LA ÚNICA SOLUCION QUE HAY,, CREEMOS RECORDAD HABER DICHO QUE LA UNICA OTRA OPCION QUE HABIA ES QUE SUBIERAN A LOS ASALARIADOS Y PENSIONISTAS ESE DESFACE DE MONEDA ,, + EL I.P.C. REAL PERO ESO NO SE LO VAS A METER EN LA CABEZA POR LO TANTO MATEMATICAMENTE SOLO QUEDA SALIRSE DE EUROPA LO HABEIS PODIDO COMPROBAR CON LAS ECUACIONES APROPIADAS… LOS MISMO QUE -+-=- Y SI SE PROLONGA EN EL TIEMPO TENDREMOS . -5 + -8 + -6 =-19 A SI -19+-7 ETC -26^⁻X. PARA TODOS AQUELLOS QUE SE SIENTAN REPUBLICANOS ESTAN EN SU DERECHO ,NO FALTARIA MAS . NOSOTROS SIN REPUDIAR LA REPUBLICA ,CREEMOS QUE LO MAS IMPORTANTE ES LAS IDEAS,ANTES QUE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS Y SOBRE TODO SI ESTAS ESTRUCTURAS YA HAN SIDO Y SE HA VISTO QUE NO ES NINGUNA SOLUCION ,,PODEMOS JUSTIFICARLO Y NEGARLO AL MISMO TIEMPO PERO SERIA EXTENSO QUE SOBREPASARIA ESTE ESCRITO Y TAMPOCO LO HACEMOS PUES NO HAY PREGUNTAS ,,AHORA LO MAS IMPORTANTE ES “UN ESTADO UNITARIO DE IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS COMO LA VIDA MISMA” Y SALIRSE DE EUROPA ALGUNOS TIENEN MIEDO DE ‘IZQUIERDAD REVOLUCIONARIAS Y SON SIN NDUDA EL SISTEMA LOS PURITANOS,,EL CAPITALIMO ETC ,,,PERO HAYA ELLOS HIPOCRITAS,,LADRONES Y ASESINOS QUE NO SABEN MAS QUE MATAR Y USAR LA RELIGION PARA HACER ATROCIDADES,,¿ ACASO LA VIDA NO ES UNA REVOLUCION ? Y UNA REVOLUCION EVOLUTIVA Y POSITEVA HACIA UN DESTINO UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD,,DE FRATERNIDAD DE AMOR ,DE TOLERANCIA DE COMPRENSION HACIA UN DESTINO MAS HUMANO.. BUENO SIN MAS FILOSOFEAR SEGUIMOS CON LOS ESTADOS ‘SOCIALES Y POLITICOS… PRIMERO HAY QUE CURTIRSE EN LA IDEOLOGIA DE IZQUIERDAS Y ESTABLECER LO QUE NO SE HIZO EN LA TRANSICION,,,, EL NUEVO COMUNISMO HA DE HACERSE según NOSOTROS DESPACIO PARA QUE PERDURE ,,UN CAMBIO RAPIDO UN REVOLUCION RAPIDA TENDRIA QUE SER VIOLENTA ,,Y NO MUY PROFUNDA ,,PERO UN CAMBIO Y CUANDO DECIMOS CAMBIO ES EN SU MAYOR EXPRESION EN LOS FUNDAMENTOS ,,PARA ESE CAMBIO PERDURABLE Y A MEDIO Y LARGO PLAZO NO TIENE PORQUE SER VIOLENTO PERO DEBE DE ESTAR ASENTADO EN UNOS CONCEPTOS SOLIDOS ,,Y EN ALGUNOS TEMAS COINCIDIREMOS CO EL COMUNISMO PASADO YA Y EN OTROS NO EL “UN COMUNISMO TEOCRATICO” PODRIA SERSER UNA OPCION ESTUPENDA Y ASI INCREMENTAR OTROS MATICES DESDE UN PUNTO DESDE UNA PERPECTIVA MAS DE MORAL Y YA SABEN LO QUE ES LA MORAL según DIJIMOS,,Y CUANDO SE ESTE DUCHO Y CORRA POR NUESTRA SANGRE POR NUESTROS GENES POR NUESTRO INCONS COLECTIVO LA IDEAS DE IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS PORQUE TAMBIEN ‘REVOLUCION’ NO ES SOLO UN CAMBIO DE ECONOMIA ESPECULATIVA POR EJEMPLO A ECONOMIA PRODUCTIVA ,,NO ES SOLO UN CAMBIO DE ECONOMIA GLOBALZADA A ECONOMIA NACIONAL O NACIONALISTA REVOLUCION ES CADA CONCEPTO CADA IDEA CADA TEMA DE LA VIDA REAL DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA DE LAS COSTUMBRES NEGATIVAS DE LOS COCEPTOS ERRONEOS ETC,ETC HACIA OTOS MAS MORALES ,,UNA VEZ MENTALIZADOS EN ELLO SE PODRIA PLANTEAR ,,SI REPUBLICA SI,,REPUBLICA NO… LA IDEAS DE IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS NO ES PUES UNA COSA QUE SE HAGA EN UNA VEZ ,NI EN DOS,,LA REVOLUCION ES ALGO DIARIO ,EN TODOS LOS CONCEPTOS,,EN TODOS LOS CONTEXTOS ES IR SUPERANDOSE MORALMENTE CONTINUAMENTE ES SALVANDO OBSTACULOS ,,CADA HORA.. HACIA OTOS HORIZONTES MAS POSITIVOS,MAS HUMANOS ,,ES ENTENDER ,TENER OTRO CONCEPTO DE LAS COSAS,,MEJORES PARA EL BIEN COMUN. YA EN OTRO ORDEN SI NO LO DIJIMOS ANTES DIREMOS PARA LOS QUE NO SE HAN PERCATADO QUE ESPAÑA TIENE UNA DEUDA PUBLICA DE MAS DE 967.000.000.000 MILLONES DE EUROS NOVECIENTOS SESENTA Y SITE MIL MILLONES DE EUROS Y CREO QUE PAGA ANUALMENTE UNOS 40.000.000.000 MILLONES DE INTERESES . SABEN LO QUE ES ESO ?,,PUES PRACTICAMENTE 1 MILLON DE MILLONES O SEA UN “1 BILLON DE EUROS”Y PARA QUE PARA DAESEELO A EUROPA MATANDO AL PUEBLO DE ESPAÑA A LOS CIUDADANOS PARA QUE VAYA ENGORDANDO ALEMANIA EE.UU Y EL CAPITALISMO EN GENERAL PARA QUE PUEDAN SEGUIR MASACRANDONOS ,,ESO NO SE HA VISTO NUNCA EN NUESTRO PAIS ,,NI EN LAS PESETAS NI EN LOS REALES NI EN NINGUN TIPO DE MONEDA QUE HAYAN TENIDO ,,TAL CANTIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN LA MONEDA DE LA EPOCA.. DABEN SOLO CON LOS INTERESES QUE SE PAGA LO QUE SE PODRIA HACER EN NUESTRO PAIS ,,LA CANTIDAD DE INDUSTRIA QUE SE PODRIA PONER ,,LAS ATENCIONES SOSIALES QUE SE PODRIAN CREAR ETC,ETC,,LO QUE SE PODRIA CREAR EN NUESTRO PAIS .. EL PLAN QUE LLEVA EUROPA DE LAS FINANZAS ESPECULATIVAS,,ES ACOJONANTE,,SUBRREALISTA,,ES DE SUBNORMALES,,DE LOCOS,,,,UNA ECONOMIA O COMO SE LLAME ,,ESPECULATIVA ES “ES VIRTUAL,,ES ALGO QUE NO EXISTE”PORQUE VAMOS A ESTAR NOSOTROS CON ESOS LOCOS ,TONTOS Y CON MALA LECHE. MIRAD CON EL CAPITALISMO NO HAY FUTURO EL CAPITALISMO HA TOCADO TECHO O FONDO COMO SE QUIERA DECIR Y CREO QUE YA DIJIMOS ALGO EN ESTE ESCRITO O EN OTRO ,, ES CAPITALISMO ES ALGO VIRTUAL,,ALGO ABSURDO,, UN COMUNISMO BIEN ESTRUCTURADO LO MAS CERCANO A LA FILOSOFIA DE MARX SE PUEDE MEJORAR A LO YA APUNTADO,,, EL CAPITALISMO ES ALGO IRRACIONAL ALGO DESTRUCTIVO ,,DESTRUIR DESTRUIR ,,PARA ENRQICERSE PARA LLENARSE DE DINERO PARA UN PERIODO CORTO,DE TIEMPO PUES TODO LO QUE HACE ES ANTINATURAL Y POR CONSIGUIENTE ALGO DE POCO TIEMPO. MIRAD EL CAMBIO CLIMATICO,, Y LAS CHARLAS QUE HAN DADO ALGUNOS POLITICOS EN EE.UU COBRANDO POR DECIR ALGO QUE NO ENTIENDE NADIE POR DECIR COSAS QUE ELLOS MISMOS HAN CREADO……NO ES ESO INMORAL. YO NO COBRO NADA Y OS VOY A EXPLICAR MIS REFLECIONES ,, QUE ES UNA DEDUCIONES LÓGIACSA DE LAS DEDUCIONES DEL ESTADO DE COMO ESTAN LAS COSAS. SIN EXTENDERNOS MUCHO,,DIREMOS QUE TODO EL MUNDO SABEN A QUE ES DEBIDO EL CAMBIO CLIMATICO,,, AL”EFECTO INVERNADERO” DE LAS PARTICULAS DE CO2 QUE HAY SUSPENDIDAD EN LA ATMOSFERA ,, BIEN COMO YA SABRAN ,,LOS VERANOS SERAN CADA VEZ MAS CALUROSOS,, Y LOS INVIERNOS MAS SUAVES ,, HABRAS MAS SEQUIA POR UNOS SITIOS Y LLUVIAS TORRECIALES POR OTOS,,DEVIDO A LA FALTA DE PROTECCION. LA MAYORIA DE LA POBLACION ESTA SITUADA AHORA UNOS 40 GRADOS NORTE HASTA UNOS 8X GRADOS NORTE,,Y POR ABAJO IGUAL POR EL EMISFERIO BOREAL IGUAL A UNOS 40 GRADOS SUR A UNOS 84,85 GRADOS SUR,,PUES BIEN EL DESIERTO VA AVANZANDO CADA VEZ MAS TANTO HACIA EL NORTE EMISFERIO BOREAL COMO HACIA EL SUR EMISFERIO ASUSTRAL,,DEBIDO A LA DESTRUCCION DE LOS BOSQUES,,DE LAS SELVAS POR INTERESSES ESPECULATIVOS DE AGRICULTURA TRANSGENICA,,DE EDIFICACIONES ESPECULATIVAS ,,DE MADERA BARATA ETC….POR OTRO LADO EL MAR QUE ES LA PRIMERA FUENTE DE BASORCION DEL CO2 Y DE LA CREACION DE OXIGENO ,,AL ESTAR HECHO UNA BASURA DE MINERALES ,, COMO EL MERCURIO ,,ETC EL AGUA YA NO PUEDE LIBERAR OXIGENO A LA ATMOSFERA,,,Y POR ULTIMO EL PRINCIPAL CONTENEDOR Y REGULARIZADOR DEL CLIMA DE LA VIDA QUE SON LOS POLOS,,EL HIELO DE LOS POLOS SE ESTAN RETIRANDO EL HIELO ,,,POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL,, PUES CUANDO LA MASA DE LA POBLACION SE ASIENTE EN 90 GRADOS NORTE Y 90 GRADOS SUR HASTA LOS 100 POR EJEMPLO O LO QUE ES LO MISMO CUANDO YA NO EXISTAN LOS HIELOS QUE PASARAN CREEN ,,PUE QUE AL NO HABER PROTECCION POR EL NORTE ,,NI POR EL SUR ,, ESTE PLANETA ,,ESTE MUNDO SE CONVERTIRA POR ASI DECIRLO COMO UNA OLLA A PRESION EN LA QUE NOS COCEREMOS Y HIRVIREMOS COMO GARBANZOS.. SIN EMBARGO HAY ALGUNAS NACIONES QUE HAN PLANTADO NYA ORGULLOSOS SU BANDERAS EN EL POLO NORTE Y CREEN QUE SERA UNA FUENTE FABULOSA DE OBTENCION DE PETROLEO,, ESO QUE ES ESTAR LOCO,,SER TONTO O TENER MALA LECHE?,, LA VERDAD YO NO LO COMPRENDO —————-1 COMO SE DIJO ANTERIORMENTE LA ÚNICA VIABILIDAD QUE HAY ES EL COMUNISMO ,,PERO NO QUISIERAMOS QUE FUERA COMO UNA DOCTRINA , O UN DOGMA ,COMO EN EL PASADO SI NO MAS BIEN COMO UN FILOSOFIA ,,CON TINTES TEOCRATICOS Y MORALES. EL NUEVO COMUNISMO SE DEBERIA ASENTAR SIN DUDA SOBRE EL FRACASO DEL CAPITALISMO ,,DESDE LA INMORALIDAD DEL NEOLIBERALISMO,DESDE LA IMPOTENCIA DEL FACISMO ,,COMO DEL FRACASO Y LO ABSURDO DEL CAPITALISMO Y SE ASENTARA CON BASES SOLIDAS ,SI SABEMOS IRLO MEJOPRANDO ,PUES EL COMUNISMO QUE SOÑAMOS ES UNA COSA VIVA QUE DEBE IR EVOLUCIONANDO ,QUE SE PUEDE IR MEJORANDO ,,MATERIAL Y ESPIRITUALMENTE..(REPASEN POR FAVOR NUESTRAS ‘REFLEXIONES’ . A DIFERENCIA DEL CAPITALISMO -FACISMO-NEOLIBERALISMO QUE ES Y HA SIDO SIEMPRE ABSURDO,INVOLUTIVO,SUPERFICIAL,VANAL,DESPOTA,,IMPERATIVO ETC,ETC COSAS QUE COMO TODO EL MUNDO SABE SON COSAS QUE NO PUEDEN PERDURAR EN EL TIEMPO ,, PORQUE ES ABRASIVO,DESTRUCTIVO,INVOLUTIVO ,,ETC,ETC,ETC SI NO PROMOVEMOS E INCULCAMOS EL NO A EUROPA ,, EL NO VOTAR A EUROPA NOS SEGUIRAN APLASTANDO ,, HAY QUE CONCIENCIAR A LA GENTE QUE LA UNICA SOLUCION QUE QUE HAY PARA SALIR DE LA CRISIS ACTUAL O QUE PROVOQUEN EN EL FUTURO EL CAPITALISMO ES SALIRSE DE EUROPA NO ESTAR EN EUROPA NO A LA ‘GLOBALIZACION’ Y A LA ‘GLOBALIZACION CAPITALISTA’ REPASEN INTERNET Y VERAN CIENTOS DE REPORTAJES. Y PARA NOSOTROS LA CORRUPCION DEL PP,,EL ROBO QE NO SE LES PUEDE PERDONAR PUES A PARTE DE LA TRAMA GÜTER Y DEL CASO DE BARCENAS ES EL ROBO QUE HA HECHO EL PP Y QUE SIGUE HACIENDO EN ‘BANKIA’ ANTES ‘CAJA DE MADRID’ DE 25000 MILLONES DE EUROS Y QUE COMO SE SABE LOS GESTORES DE ESA ENTIDAD SON DEL PP DE MADRID ESPERANZA AGUIRRE, AZNAR,RAJOY, RATO ETC TODA LA DIRECCION DEL PP Y DE LA CAJA DE ‘CASTILLA LA MANCHA’ Y QUE TAMBIEN LA SAQUEARON EL PP Y DE VARIAS ENTIDADES Y SI LA JUSTICIA NO LOS ‘INHABILITAN’ PARA LA POLITICA LES REQUISAN SUS PROPIEDADES Y LOS METEN EN LA CARCEL POR TODO ESTO Y DEMAS NO HAY NADA QUE HACER EN ESTE PAIS. SI OS FIJAIS EL ‘CATALANISMO’ Y EL DE LOS ETARRAS DEL PAIS VASCO SURGIERON CON EL FACISMO DE FRASQUITO Y REPUNTA CADA CEZ QUE HAY UN GOBIERNO DEL PP (PORQUE SERA ?). AHORA ESTAIS VIENDO LAS PERSONAS QUE NACIERON CON DEFECTOS FISICOS Y PSIQUICOS POR CAUSA DE MEDICAMENTOS QUE TOMARON SUS MADRES HECHOS POR LOS LABORATORIOS DEL CAPITALISMO ,,LABORATORIOS PRIVADOS QUE SOLO BUSCAN EL BENEFICIO Y NO LES IMPORTAN CREAR ENFERMEDADES CON TAL DE PODER VENDER (ES LA BESTIA INSACIABLE) QUIEREN PRIVATIZARLO TODO,, LA SANIDAD LOS TRANSPORTES Y TODO LO QUE HAY ,, ES QUE NO OS ENTERAIS QUE NO LEEIS NUESTROS ARTICULOS ,,ESTAMOS CANSADOS DE DECIR QUE LO PUBLICO ES LO MEJOR PUES ES DE TODOS Y QUE TODO DEBERIA SER PUBLICO PUES EN ELLO NO HAY ESPECULACION Y NO PORQUE LO DIGAMOS NOSOTROS ,, LO DICE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD DE TODOS LOS TIEMPO PERO SIN EMBARGO PARECE SERB QUE NOS NOS ENTERAMOS O SOMOS DUROS DE CERBIR. PONDREMOS SOLO UN EJEMPLO EN LA SANIDAD ,, Y UNA PERSONA COMPRA UNA CAJA DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA POR EJEMPLO Y LE CUESTA 50 EUROS EN LA FARMACIA EL ESTADO LUEGO TIENE QUE PAGARLOS O PAGAR 30 ETC,, SIN EMBARGO SI LOS HICIERA EL ESTADO LES SALDRIA POR 5 EUROS O POR 7 ETC Y LUEGO LOS VENDIAN O LOS DABAN EN LOS AMBULATORIOS O EN SITIOS HABILITADOS AL EFECTO,, ENTONCES PORQUE TENEMOS QUE AGUANTAR EL DECIR Y RECORTAR ESTO O LO OTRO SI HAY MUCHAS ALTERNATIVAS TANTO EN SANIDAD COMO EN TODO,, PENSIONES,, ENSEÑANZA ,EDUCACION ETC,ETC,, NO VEIS QUE NOS ESTAN TOMANDO EL PELO. EN CUANTO A LA UNDEPENDENCIA QUE PIDE AHORA CATALUNA HAY QUE CONSIDERAR TODO ESTO.. INDEPENDENCIA QUE POR CIERTO SURGE TAMBIEN SIEMPRE QUE ESTA LA DERECHA COMO HEMOS VISTO..PERO HABRA QUE CONSIDERAR LO SUGUIENTE. PRIMERO DESDE QUE FRASQUIRTO FUE CONCENTRANDO TODA LA INDUSTRIA EN ‘CATALUNA’ Y EN ‘VASCONGADAS’ EN PERJUICIO DE LAS DEMAS REGIONES O AUTONOMIAS ,,Y LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DEL PSOE DE UCD ,, Y DEL PP ETC HAN SEGUIDO CON LO MISMO ENCONTRA DE LAS LEYES ,DE LA ‘CONSTITUCION Y DE LA JUSTICIA,,, AHORA PIOR EJEMPLO CATALUNA TIENE MAS GASTOS INDUDABLEMENTE ,PUESTO QUE TIENEN MAS INDUSTRIAS ,,MAS Y MEJORES CARRETERAS Y POR CONSIGUIENTE MAS GASTOS INDUDABLEMEMENTE Y POR ESO RECLAMAN Y QUIEREN MAS DINEROS PARA CUBRIS ESOS GASTOS Y EN PARTE PORQUE SE LES HA SUBIDO ESA RIQUEZA EN LA CABEZA ,,PERO EN EL FONDO QUIEN TIENE LA CULPA,,PUES SIN DUDA SON LOS GOBIERNOS CENTRALES ANTES CITADOS ‘UCD’,’PSOE’,’PP’ ETC POR OTRA PARTE COMO SE SABEQUIEREN LA INDENDENCIA POR ESTAR EN EUROPA COMO UNA UNIDAD ,,COMO UNA NACION Y COMO SE SABE EL MAL EL ORIGEN DE LA CRISIS VIENE DE EUROPA DEL EURO,, ELLOS TAMBIEN SON UNOS CAPITALISTAS SI ESCRUPULOS Y FACISTAS Y FUERON ELLOS LOS PRIMEROS QUE PUSIERON EL COPAGO SANITARIO. SI MIRAMOS DESDE OTRO PUNTO DE VISTA EN EL DICEN LOS INGLESES,LOS ALEMANES LOS AMERICANOS ETC QUE SI CATALUNA SE INDEPENDIZA ‘SE VAN DE ESPANA’ PUES ESO SERIA BUENISIMOS QUE ESOS CAPITALISTAS FACISTAS SE FUERAN,, POR LO TANTO EL TEMA ES ALGO COMPLEJOY HAY QUE PENSAR UN POQUITO SOLO A VER LOS PROS Y LAS CONTRAS QUE TIENE,, ASI QUE NO QUEREMOS NOSOTROS DECIDIRY DEJAMOS QUE DECIDAIS VOSOTROS QUE DECIDA LA MAYORIA,, PUES TODOS TENEMOS QUE CONTRIBUIR AL BIEN DE TODOS Y SER SOLIDARIOS EN LA VERDAD Y EN LA JUSTICIA,, Y EN LA HUMANIDAD . EN CUANTO A LO QUE DICEN AHORA QUE ESTAMOS SALIENDO DE LA CRISIS SUPONGO QUE NO LOS CREERAIS ,, PUES SI SABEIS DE MATEMATICAS SABEIS QUE COMO NO SEA COMO SE DICE aquí NO SE PUEDE SALIR DE LA CRISIS.. YH POLITICAMENTE YA SABEIS SE HA JUNTADO EL CAPITALISMO DEL PP CON EL CAPITALISMO DE EUROPA EL MEJOR TERRENO ABONADO PARA QUE ESCAMPENM A SUS ANCHAS,, COMO SE SUELE DECIR ,, SE HA JUNTADO ‘EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER’ Y MAS CON MAYORIA ABSOLUTA QUE TIENE ,, NO SE COMO PUEDE SER ,,ES QUE LA GENTE NO SABE LO QUE ES LA IZQUIERDA Y LA DERECHA. ES UNA RESPONSABILIDAD NUESTRA ES ALGO QUE NO PODEMOS CONSENTIR NI TOLERAR EN EL FUTURO POR LO QUE DEBEMOS TRABAJAR INCANSABLEMENTE PARA QUE ESTO NO SUCEDA,, CONCIENCIANDO A LA GENTE ,, Y CREAR EL INCONSCIENTE COLECTIVO DE LO NEGATIVO QUE ES EL CAPITALISMO,,, RESUMIENDO”TERMINAR CON EL BIPARTIDISMO” NO ES QUE MILITEMOS NOSOTROS EN ESTE O EN NINGUN PARTIDO PUES CREEMOS QUE SE PUEDE LUCHAR MEJOR Y MAS DESDE LA CALLE ,,PARTICULARMENTE QUE DESDE CUALQUIER PARTIDO Y MENOS DESDE EL PARTIDO DEL GOBIERNO. Y SI LOGRAMOS RELEGAR A LA DERECHA A UN LADO Y SALIRNOS DE EUROPA ,, SI CON ELLO EVITAMOS QUE HAYA MAS SUICIDIOS POR LOS DESHAUCIOS,, SI EVITAMOS SALVAR ,,AUNQUE SEA 2, O 3 VIDAS SOLO,,, HABREMOS HECHO MUCHO PARA NUESTRAS CONCIENCIAS,, HABREMOS COJIDO MUCHO PARA NUESTRO ‘HABER’ ESPIRITUAL CONFORME VAYAN INVIRTIENDO EN ESPAÑA LOS EE.UU.,INGLATERRA,,ALEMANIA EL CAPITALISMO-NEOLIBERALISMO EN GENERA,,SERA MAS DIFICIL QUE NOS PODAMOS SALIR DE EUROPA COMO NO SEA DERRAMANDO SANGRE,, Y HASTA QUE SEA IMPOSIBLE,,POR LO TANTO ES VITAL SALIRNOS YA PERO CON RELACCION DE TERMINAR CON EL BIPARTIDISMO OS DECIMOS DE ESTE PARTIDO QUE QUIZAS NO CONOZCAIS NI HAYAIS OIDO HBLAR ES EL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOÑ “PCOE” OS PODEIS FEDERAR EN LAS JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA < FJCE@FJCE.ES FEDERACION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA TAMBIEN HAY OTRO QUE PEGARA CON FUERZA 'UNIFICACION COMUNISTA' RECORDAIAIS A 'JULIAN ASSANGE' DE GUIDE-LIK' Y AL OTRO CHICO AMERICANO DE LA CIA QUE DESTAPO LOS CASO9S DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DE LOS EE.UU. A MUCHOS PAISES DE EUROPA Y DEL MUNDO Y AL OTRO CHICO QUE ERA SOLDADO Y QUE TAMBIEN DENUNCIO LOS MALOS TRATOS DE EE.UU. A LOS ARABES INVADIDOS ETC ,, Y DEMAS FECHORIAS DEL CAPITALISMO ….. PERSONAS COMO ESTAS SON POR LAS QUE EXISTE EL MUNDO ,,SON PERSONAS TREMENDAMENTE HUMANAS, QUE AMAN A SUS SEMEJANTES ,,SON PERSONAS EVOLUTIVAS ,,HACIA LO DIVINO ,,SON PERSONAS TOLERANTES,,FRATERNALES,SOLIDARIAS ,,, Y DE TODOS LOS SINONIMOS QUE SE LES PUEDA HACER AL AMOR ,,AL BIEN COMUN ,,,QUE AMAN A LA HUM,ANIDAD DENUNCIANDO LAS FECHORIAS DEL 'MONSTRUO DEL CAPITALISMO' ,, SI HUBIERA MUCHAS PERSONAS COMO ESTAS ,,EL MUNDO NO ESTARIA ASI ,,SERIA MUCHO MEJOER,,BASTANTE MEJOR,,,(LEAN NUESTRAS REFLEXIONES) Y EL SISTEMAY EL MONSTRUO QUE HACE ? LO UNICO QUE SABE PORQUE LO APRENDIO EN 'VIERNES' QUE ES “ACUSAR A LOS QUE NOS LES GUSTA DE ESCANDALOS SEXUALES COMO HACEN SIEMPRE CON EL QUE NO LE GUSTA COMO HICIERON POR EJEMPLO CON EL FRANCES SOCIALISTA QUE IBA A SER CANDIDATO A LA PRESIDENTE FRANCES POR EL PARTIDO SOCIALISTA '( BUENO LO DE SOCIALISTA ES UN DECIR ) PUES UN PERSONA QUE HA SIDO PRESIDENTE DEL 'FONDO MONETARIO INTERNACIONAL' DIFICILMENTE PUEDE SER SOCIALISTA PERO POR SOLO HACERLE FRENTE AL SISATEMA DE SARKOZY LE HICIERON LO DE SIEMPRE LO DE A TODOS ESCANDALOS SEXUALES COMO QUIEREN ACUSAR AHORAS A JULIAN ASSANGE Y COMO HACEN CON TODOS LOS QUE NO LES GUSTA ,,, UN ACUSACION SIN SUSTENTO Y FALAZ ,,PORQUE NO TIENEN OTRO ARGUMENTO ,,SE CREEN LOS MUY TONTOS QUE EL TENER UNA RELACCION SEXUAL MAS O MENOS CONSENTIDA ES MAS INMORAL QUE ESPIAR A LOS CIUDADANOS ,,QUE ROBAR ,QUE ESPECULAR ,,QUE EL INVADIR PAISES COMO POR EJEMPLO 'IRAK' CAUSANDO CIENTOS DE MILES DE MUERTOS Y SAQUEANDO EL PAIS LOS RESTOS HISTORICOS LOS ECONOMICOS,,ETC SIN IMPORTARLES A LOS QUE MATAN ,, SIN IMPORTARLES DESTRUIR ..ETC NO SEGUIREMOS CON MAS DETALLES DE LOS DESMANES Y LAS FECHORIAS DEL 'MONSTRUO PORQUE POR AQUI ESTAMOS LIMITADOS DE ESPÀCIO. SABEIS LO QUE ESTA DE MODA DEL SISTEMA LLEVA YA ALGUNOS AÑOS,,PUES LO DE “VIOLENCIA DE GENERO” YA QUE EUROPA LES DA A CADA PAIS 10.000 EUROS POR CADA CASO QUE SE HAYA CASTIGADO AL VARON Y EN ESTO ME SOLIDARIZO CON LO QUE DIJO EL DIPUTADO 'TONY CANTO' DEL PARTIDO 'UPYD' PUES NO LO DIJO EL SOLO , SI NO QUE TAMBIEN LO HAN DICHO MUCHOS 'SOCIOLOGOS','PSICOLOGOS' ,'TEOLOGOS' ETC, ETC QUE LA MAYORIA O MUCHAS DENUNCIAS QUE HACEN LAS MUJERES SON FALSAS O QUE LAS CAUSAS ESTAN PROVOCADAS POR ELLAS A DREDE (PUEDEN CONSULTAR LOS ARCHIVOS ). ADEMAS A MI MISMO ME HAN IMPLICADO EN ALGO SIMILAR ,HACE ALGUN TIEMPO Y LO PUEDO DEMOSTRAR CON PRUEBAS IRREFUTABLES QUE ES COMO ESTOY DICIENDO O SEA QUE LA MAYORIA SON FALSAS ,, YO DOY FE DE LO MIO Y LOS (ARCHIVOS DAN FE DE LO DE LOS DEMAS ). COMO SI ESTO SE PUDIESE ARREGLAR CON MEDIDAS REPRESIVAS ,,ESTO ES UNA COSA DE CULTURA ,QUE ESTA ARRAIGADFA EN LOS GENES Y EN EL 'INCONSCIENTE COLECTIVO' DEL CAPITALISMPO DE LA PRPONDERANCIA ETC ,,,MIRAD POR LO TANTO QUE LO QUIERN ARREGLAR A BASE DE IMPONER CASTIGOS PARA RECIBIR DINERO,, SEA FALSO O VERDADERO LA VIOLENCIA Y EL CASO (YA SABEIS A LA CONCLUSION QUE SE LLEGA). CADA VEZ QUE CONSENTIS QUE DIGAN UN VOCABLO INGLES POR TELEVISION O POR CUALQUIER SITIO CONTRIBUIS A QUE PERDURE LA CRISIS.. CADA VEZ QUE VAIA A VER UN ACTOR O UN CANTANTE O UN FUTBOLISTA DEL CAPITALISMO CONTRIBUIS A QUE SE INCREMENTE LA CRISIS A QUE SE SUPRIMAN DERECHOS HUMANOS PARA USTEDES Y POR SUPUESTO PARA VUESTROS HIJOS.. CADA VEZ QUE ASUMIS UNA CONDUCTA O UNA COSTMBRE DE ALGUN PAIS CAPITALISTA POR EJEMPLO CON LO DE “HALLOWEEY “ETC ES DECIR DEL DIA DE LOS SANTOS Y DE LOS DIFUNTOS EN NMUESTRA CULTURA ESTAIS CONTRIBUYENDO A DAR UN PASO ATRAS EN LOS DERECHOS HUMANOS EN SUPRIMIR LA IGUALDAD Y FRATERNIDAD DE LAS PERSONAS ,, A SUPRIMIR LA IGUALDAD SOCIAL EN INCREMENTAR LA CRISIS DE VALORES Y PRINCIPIOS MORALES ,,ECONOMICOS ETC PARA VOSOTROS Y PARA VUESTROS HIJOS Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA QUE PAGEIS POR ELLO DE UNA FORMA O DE OTRA Y USTEDES MISMOS ,, Y LAS FUTURAS GENERACIONES PORQUE TODO EL MAL,,LOS MALOS HABITOS ,,LA INMORALIDAD ,,LA CRSIS DE VALORES Y DE TOD, LA DEGRADACION ETC, ETC,ETC VIENE DE LOS PAISES CAPITALISTAS ,NEOLIBERALES,FACISTAS,SIONISTAS ETC ,, AHI ESTAN LAS ESTADISTICAS DE LA HISTORIA. Y NO SOLO CONTRIBUIS TEMPORALMENTE A INCREMENTAR ESTA O AQUELLA CRISIS ,, SI NO QUE ESTAIS DEGRADANDO LOS POCOS VALORES QUE TENIA YA LA HUMANIDADS LOS POCOS VALORES QUE LE QUEDA A LOS SERES HUMANOS,,ESTAIS INCREMENTANDO LA INMORALIDAD Y ESTAIS CONTRIBUYENDO CONCIENCIANDO Y CODENANDO A VUESTROS HIJOS ,,PUES ESTAIS INSTALANDO EN EL 'SUBNCONSCIENTE COLECTIVO LA SEMILLA ,,EL GERMEN Y LOS GENES DEL MAL. CADA VEZ QUE VEIS UNA PELICULA DEL CAPITALISMO ESTAIS CONTRIBUYENDO A OTRA CRIS MAS CADA VEZ QUE TOMAIS UN CONCEPTO DE UN PAIS ANGLOSAJON COMO HAWELLY POR EJEMPLO ESTAIS CONDENANDO A VUESTROS HIJOS A UN MUNDO PEOR QUE EL QUE TENEMOS AHORA Y A VUESTROS NIETOS Y A LOS HIJOS DE VUESTROS VIZNIETOS ,,Y ASI PUES YA SABEIS DESDE CUANTAS GENERACIONES ESTAN IMPERANTES LOS VALORES ACTUALES ,,ES DECIR LA INMORALIDAD ACTUAL Y COMO VEIS CADA VEZ PEOR POR CONSIGUIENTE CADA VEZ QUE ADOPTAIS UNA COSTUMBRE DEL SISTEMA CAPITALISTA IRA INCREMENTANDOSE ESTA INVOLUCION. VOLVIENDO OTRA VEZ AL CAPITALISMO VEMOS QUE CUANTO MAS GRANDES SON,,SON PEORES MAS FECHORIAS ,,ROBOS Y CRIMENES HACEN,,,LO IMPORTANTE PUES ES QUE SEAMOS TODOS MAS O MENOS IGUALES,,LA DIFERENCIA DEL ESTADO ECONOMICO Y SOCIAL DE UNOS GORDOS ES LO QUE HACE EL DESIQUILIBRIO Y POR LO TANTO LAS CRISIS Y LOS PROBLENAS,,ES LO QUE NOS IMPIDE AVANZAR. PONDREMOS UN EJEMPLO MAS DE TODOS LOS QUE HEMOS PUESTO,,PUES ES QUE NO QUEREMOS SER AMBIGUOS. UNA CADENA ALIMENTICIA GRANDE DE ESTE PAIS Y ME IMAGINO QUE TAMBIEN DE OTROS PUES ESTA GENTUZA ESTAN CORTADOS TODOS DE UN COLOR,,,BIEN ESTA CADENA EMPEZO BIEN ,,MUY BIEN DANDO BUENOS DERVICIOS Y A BUEN PRECIO Y TODO ESO,,,PERO CONFORME HAN ENGORDADO ,,HAN EMPEZADO A ESPECULAR Y HACER FECHORIAS,,ROBOS Y ATENTADOS CONTRA LA SALUD.. AHORA VENDE UNOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESENCIALES ,,QUE VIENEN 4 O 5 JUNTOSEN UN RECIPIENTE ,,LOS SACAS DE LA BOLSA CUANDO LOS EMPIEZAS PUES NO ES BUENO QUE ESTEN EN LA BOLSA HASTA QU LOS GASTES,,BIEN PUES SI ESTAS 3, DIAS AUNQUE LOS EMBUELBAS EN SERVILLETAS A LOS 3 DIAS SE VAN PONIENDO COMPLETAMENTE CORROMPIDOS ,,COMPLETAMENTE VERDES,,, COSA QUE HEMOS CONTACTADO PUES ESOS MISMOS PRODUCTOS HECHOS DE FORMA NATURAL ,,NO LES PASA ,,SE PONDRAN DUROS COMO LAS PIEDRAS PERO NO SE CORROMPEN. Y COMO ESTO PODRIAMOS IR DICIENDO CANTIDAD DE CASOS Y CANTIDAD DE PRODUCTOS.. (Y COMO SABEIS POR NUESTROS ANTERIORES ESCRITOS QUE NO SOMOS PARTIDARIOS DE QUE LOS ALIMENTOS QUE SON UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ,ESTEN EN MANOS DE LOS MERCADOS,,NI EN MANOS PRIVADAS,,YA LO SABEIS) REPASEN POR FAVOR LOS ESCRITOS . ESTOS HECHOS DEMUESTRAN UNA VEZ MAS POR SI NO QUEDO CLARO QUE CUANTO MAS GORDOS SON,,SON PEORES ,,,PUES ESTO ESTA DEMOSTRADO CONTUNDENTEMENTE DESDE UN PRINCIPIONDE LA HUMANIDAD,,PODEIS REPASAR LA HISTORIA,LAS NOTICIAS,,SON HECHOS IRREFUTABLES ,,Y NO SOLO YA EN LO ECONOMICO ,,SI NO EN TODOS LOS ASPECTOS EN TODOS LOS CONTEXTOS Y PUNTOS SOCIALES . ES EL ESTADO EL QUE DEBE CONTROLAR QUE NO SE DEN ESTAS SITUACIONES ,,EL ESTADO COMO COMO REPRESENTACION NUESTRA CLARO,,NO UN ESTADO DE LOS RESULTADOS,,, SI NO UN ESTADO CONTROLADO Y A SU VEZ NOSOTROSDEBEMOS CONTROLAR AL ESTADO ,,A LOS QUE VOTAMOS,,A LAS AUTORIDADES ,,SI LOS VOTAMOS TENEMOS QUE CONTROLARLOS,, A SI DEBE DE SER “,,HAY QUE ENCONTRAR LA FORMA DE HACERLO ESTO ES OTRO OBJETIVO DEL NUEVO COMUNISMO. LOS MEDIOS DE comunicación CUANDO HABLAN DEL CAPITALISMO DE OCCIDENTE DICEN: HAY QUE CASTIGAR A RUSIA O A ESTE PAIS ARABE O AQUE PUES ASI LO DICE EL JEFE DEL CAPITALISMO-NEOLIBERALISMO-FACISMO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL”ES ASOMBROSO ,,ES INCREIBLE ,,QUE SE CREAN EL CENTRO DE ESTE PLANETA DE ESTE MUNDO ,,¿ ES QUE LOS RUSOS ,LOS CHINOS,LOS INDIOS,LOS EGIPCIOS ETC,,NO SON PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ESTO ES DESPOTISMO ES PREPONDERANCIA ,,ES DICTADURA ,,ES UN 'EGO' COMO EL SISTEMA SOLAR ESTO ES LO QUE QUEREIS PARA VUESTROS HIJOS ,,,ESTOS VALORES INVERTIDOS,,INVOLUCIONISTAS ,NEGATIVOS,NEFASTOS ,,TODAS ESTAS COSAS SON LAS QUE HAY QU PROCURAD QUE NO SE PRODUZCAN ,,SI HAY QUE HACERLO CON MALAS PALABRAS SE HARA PERO HAY QUEB CORTAR ESTO DE RAIZ ,,Y HAY QUE ESTAR ALERTA Y NO DEJARNOS COMER EL COCO ,,YA DIJIMOS DEL DOBLE LENJUAGE DEL CAPITALISMO-NEOLIBERALISMO-FACISMO ,,Y EL ARTE DE SEDUCCION ETC. TENEMOS QUE PONER UNA BARERA PARA QUE NO NOS ALCANCEN QUE MAS PODEMOS DECIR QUE NO SEA REPETIR Y MACHACAR SOBRE LO MISMO IR EMPALMANDO IDEAS CUANDO HABLABAMOS POR EJEMPLO DE QUE NOS ESTAN IDIOTIZANDO CON LO DE LA PARIEDAD ,,POR EJEMPLO EN UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE TIENE QUE HABER 7 HOMBRES Y 7 MUJERES POR EJEMPLO ¿ ES QUE NO PUEDE HABER MAS HOMBRES INTELIGENTES O MAS MUJERES ?,, NO SOMOS ESCRITORES PROFESIONALES Y6 NO SBEMOS IR ILBANANDO LOS CONCEPTOS E IDEAS PERO ESTAN AHI IRLOS JUNTANDO POR LO QUE NO NOS ALARGAREMOS MUCHO POR AQUI. . LOS PEPES DEL PP ESPAÑOL ,, EL CAPITALISMO ESPAÑOL AL IGUAL QUYE TODO EL CAPITALISMO PERO ESTE CON MAS EFERVECENCIA QUIERE PRIVATIZARLO TODO PARA TENER DONDE ROBAR ,,MAS Y MAS. Y INTENTAN HACERLO POR LOS PUNTOS UYA EXPUESTOS,,POPR LA PUERTA DE ATRAS DE TAPADILLO ,,ES DECIR DISIMULANDO MUCHO PARA QUE NO SE DE CUENTA LA GENTE HASTA QUE NO ESTE HECHO COMO POR EJEMPLO COMO POR EJEMPLO 'PRIVATIZANDO PRIMERO LA GESTION' DE LA SANIDAD Y UN VEZ CONSEGUIDO PRIVATIZAR LA ACTIVIDAD ENTERA IMPLANTANDO UNA SANIDADF PRIVADA PARA PAGAR Y QUE YA ESTAN INTRODUCIENDO COMO POR EJEMPLO “SANITAS “ Y LA GENTE COMO NO COMPRENDE QUE LA GESTIN ES EL PSO PREVIO Y ADEMAS ES MAS PUES LA GESTION INDUCE A LA DISCRINACION ,M UNA GEWSTION PRIVADFA INDUCE SIN DUDA A UNA DISCRIMINACION ETC Y CUAND EL CIUDADANO LAS PERSONAS QUIERAN DARSE CUENTA YA ESTA PRIVATIZADO TODA LA ACTIVIDADY TENDRA QUE EMPEZAR A PAGAR PARA LA MAS MINIM,A VISITA,,, Y QUIEN DICE EN SANIDAD ,,DICE EN EDUCACION ETC,,,,ETC,ETC,LO ESTAN HACIENDO A TROCITOS A PASITOS TAN PEQUEÑOS QUE NI EL MAS AVISPADO SE PUEDA PERCATAR,, … QUE LO PUEDA VER Y OIR Y HABLAR QUE LO MEDITEN Y QUE VAYAN ABRIENDO CONCIENCIAS DE LO QUE ES EL CAPITALISMO,FACISMO,NEOLIBERALISMO Y SOBRE TODO LO QUE ES EL CAPITALISMO DEL PP DE NUESTRO PAIS Y A SI CONTRIBUIRA AL BIEN COMUN AL INCONCIENTE COLECTIVO DE LO NEGATIVO QUE ES LA DERECHA EL CAPITALISMO Y EL DE NUESTRO PAIS COMO LO HAN HECHO YA 'JULIAN ASSANGE¡ LOS CHCOS ANTES MENCIONADOS ,, Y CUANTA GENTE LO HAN HECHO A TRAVES DE LOS TIEMPOS Y COMO LO ESTOY HACIENDO YO MODESTAMENTE.. SAKUD VEIS EL RESURGIMIENTO DE 'ETA' YA LO DIJIMOS ,,CON EL PP,SURGIRA OTRA VEZ ,LO MAS BAJO DE LA SOCIEDAD Y YA LO VEIS ,,HABIENDO AVANDONADO YA LOS ATENTADOS ,,PERO POR EL DESPOTISMO DEL PP,POR LA HUMILLACION A QUE QUIERE SOMETER ,NO LES HA QUEDADO OTRO REMEDIO Y COMO 'ETA' SURGIRAN LO MAS BAJO YA LO HEMOS DICHO… QUIENTENGA OIDOS QUE OIGA.. LA SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANTE PRIVADO,,YA VEIS LO QUE SUCEDE ,,LAS MUERTES QUE HA HABIDO A CAUSA DE ESTO,,AHORA UN HOMBRE CACHEANDO A MUJERES ,CUANDO ESTO ESTA PROHGIBIDO POR LEY PARA LA GUARDIA CIVIR Y PARA LA POLICIA… REPETIMOS SALGAMINOS DE EUROPA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE ,,Y NO YA POR LO ECONOMICO,,QUE ES SUFICIENTE,, SI NO PORQUE EL PP QUIERE PRIVATIZARLO TODO,, Y COMO ESTO QUE DECIMOS QUIERE IMPORTAR A NUESTRO PAIS LA INDISIOCRACIA DEL CAPITALISMO DEL NEOLIBERALISMO DE EE.UU. Y CUANDO ESTO SUCEDA (QUE A MI ME PARECERA QUE ES DIFICIL) ENTONCES YA SERA TARDE. Y AHORA UN EJECUTIVODE LA EMPRESA “SACYR” QUE IBA A CONSTRUIR-AMPLIAR EL CANAL DE PANAMA ,,ESPECULANDO CON EL PRESIDENTE DE ESE PAIS DE PANAMA LO HAN IMPUTADO COMO CORRUPTO DE LA TRAMA 'GÜTER' VEIS LO QUE ES EL CAPITALISMO Y EL CAPITALISMO ESPAÑOL ,,SIEMPRE QUE GOBIERNA Y SI NO TAMBIEN VA DEJANDO EN EVIDENCIA Y TIRADA POR LOS SUELOS LA HONESTIDAD DE NUESTRO PAIS POR TODO EL MUNDO ESO SON LOS PATRIOTAS QUE DICEN SER DEJANDO LA 'MARCA ESPAÑA' EN RIDICULO ' INTERNACIONALMENTE ,, AHORAS COMPRENDEREIS QUE NUNCA MAS SE DEBE VOTAR AL PP EN.. YA VEIS QUE SON UNOS ZUMBADOS Y CON MALA LECHE YO PUEDO DAR TESTIMONIO IRREFUTABLE DE LO QUE HACEN Y DE LO QUE HAN HECHO Y ME ESTAN HACIENDO A MI. LA HISTORIA DARA FE Y TESTIMONIO DE TODAS ESTAS FECHORIAS DE LOS SUICIDIOS POR DESHAUCIO POR ESTO POR LO OTRO DE LOS ABUSOS DEL PPN ,,YO DOY TESTIMONIO DE LO MIO. EL DINERO QUE LE PIDEN DE MASPRESUPUESTADO AL PRESIDENTE DE 'PANAMA' ES PARA COMPRARSE VIVIENDAS Y ESPECULAR EN LA BOLSA Y EN TODOS LOS SITIOS ETC,ETC. ,AL IGUAL Y LO MISMO DE PORQUE QUIEREN P'RIVATIZARLO TODIO ,ESTA ZUMBADOS .. YA SABEMOS Y SE SABE QUE LO PUBLICO ES LO ES LO DE TODOS Y LO PRIVADO YA SABEIS LO QUE ES ,,NON VAMOS A EXPLICARLO ,,QUIEN PUEDA ENTENDERLO QUE LO ENTIENDA ,,PERO LO QUE SI TIENEN QUE COMPRENDER TODOS,, A NO SER CLARO QUE SEAN TONTOS Y ES QUE LA DEMOCRACIA ,,ES 'PLURAL',ES DIVERSIDAD ,ES VARIEDAD' ETC,ETC,ENTONCES ,SI HAY X EMPRESAS PRIVADAS TIENE QUE HABER X EMPRESAS PUBLICAS Y QUE LA GENTE ,,LA CIUDADANIA ,,EL PUEBLO QUE VEA LO QUE LES GUSTA MAS,LO QUE LE CONVIENE (HASTA QUE SE PONGA TODO PUBLICO). TODO LO QUE ES SUCEPTIBLE DE 'ESPECULACION',,DEBE DE SER PUBLICO,, Y PRIVADO SERA LO QUE ES Y PERTENECE A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS,,POR EJEMPLO LA VIVIENDA,,EL COCHE ,EL COCHE ENTRE COMILLAS,,LA TELEVISION ,,EL ORDENADOR OTRA FINCA RUSTICA ,PARA QUE LAS PERSONAS ,,PUEDAN SEMBRAR ,,LO NECESARIO ,PARA ALIMENTARSE Y NO TENER QUE DEPENDER EN UNA COSA TAN VITAL DE LA ESPECULACION DE LOS MERCADOS QUE ESTAN MANIPULANDO LOS ALIMENTOS,,Y HACIENDOLOS BASURA ,,CON PORQUERIAS COMO SON LOS 'TRANSGENICOS'Y DEMAS ATROCIDADES ,,UNA COSA QUE ES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD NO COMPRENDEMOS QUE ESTE EN MANO DE LO9S MERCADOS,, YA DIJIMOS QUE LA ALIMENTACION ES ESO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD REPASEN NUESTRAS 'REFLEXIONES'. QUIERO AQUÍ RESEÑAR QUE EL PP QUIERE VINCULPAR A UNOS Y A OTROS ES UNA CORTINA DE HUMO PARA TAPAR SUS FECHORIAS DEL CAPITALISMO ,,DICE EL FANTOSCHE DEL GOBIERNO QUE LA LEY ES IGUAL PARA TODOS Y YO DIGO QUE MIENTE COMO UN BELLACO,,INTENTAN CULPAR A UNOS Y A OTROS PARA TAPAR SUS FECHORIAS,,LAS FECHORIAS QUE HACEN ELLOS .. DONDE NHO HAY UN MIEMBRO DEL PP QUE ESTE IMPUTADO COMO CORRUPTO,, DE CIDMELO,, UN CONCEJAL,,UN ALCALDE,,UN MINISTRO,UN MIEMBRO DE LA EJECUTIVA ETC,,ESTA IMPUTADO POR TODO EL PAIS,,DE NORTE A SUE DE ESTE A OESTE ,,QUIEN ME LO PUEDA REBATIR LO ESPERO. YO PUEDO ASEGURAR YCOM PRUEBAS IRREFUTABLES ,,QUE LAS FECHORIAS QUE ME HAN HECHO A MI Y ME ESTAN HACIENDO,, Y LO DENUNCIO A LOS JUZGADOS Y NO ME HACEN NI PUTO CASO. PRIMERO HAY QUE TERMINAR CON EL NEOLIBERALISMO-CAPITALISMO QUE SON LOS MAS HABEIS VISTO EN EL CONGRESO DEL PP LOS DIAS 31,1,Y 2 DE FEBRERO LA PREPOTENCIA Y EL EGO DICIENDO A LA COSPEDAL QUE EL PP O LA NADA ,,BUENO PERO ESTA GENTE ESTA CADA VEZ MAS ZUMBADA ,,ESTO ES INTOLERABLE ,,ABSDOLUTAMENTE INASUMIBLE VIERNDO LAS COSAS Y DISPARATES QUE ESTAN HACIERNDO ,,ESTA GENTE QUE NOS ESTA GOBERNANDO ES RUIN Y DE TAL CALAÑA MORAL Y BAJURA SOCIAL,ETICA ETC CON ESA SOBERBIA ,ESER ORGULLO QUE SE ESTA CONSINTIENDO QUE NO HAYA FUTURO PARA ESTE PAIS,PARA NUESTROS HIJOS ,PARA LOS HIJOS DE NUESTROS HIJOS ETC. EN REALIDAD CREEMOS QUE ESTYA GENTE NO ESTA BIEN ,,SON UNOS PSICOPATAS ,UNOS PARANOICOS UNOS IRONICOS,,Y TODOS LOS CALIFICATIVOS QUE SE PUEDAN PONER Y ESTO UNIDO AL DINERO QUE TIENEN ROBANDO ,ESPECULANDO Y MATANDO ETC ES UN COCTEL EXPLOSIVO ,ABRASIVO QUE NOS APLASTARA A TODOS. HAY QUE MIRAR DETENIDAMENTE A VER DE DONDE SACARA EL PP LOS DINEROS PARA PAGAR LÑAS COMPRAS QUE HAGAN LA GENTE CON LA TARJETA AZUL QUE QUIERE DAR PARA DESCUENTOS EN LA COMPRA DE TODO TIPO DE TIENDAS ,,PANADERIAS,BAZARES,PELUQUERIAS ETC…. …….RESUMIENDO VARIOS COCEPTOS DECIMOS QUE OBSEREVAD EN EUROPA DESDE QUE ESTA UÑA CON DIENTES CON EL CAPITALISMO DE EE.UU,,DESDE QUE LA QUE FUE ANTES POR DECIR ALGO LA LLAMDA IZQUIERDA,,EL PC Y EL PS DESPUES DE LA 2ª GUERRA SE NHA IDO MODERANDO,,ES DECIR HA EMPEZADO A LLAMARSE 'SOCIALDEMOCRACIA' ETC ,,SE HA DESCAFEINADO ,,NO HACE POLITICAS DE IZQUIERDAS PUES YA VEIS LO QUE ESTA PASANDO QUE ESTAN SURGIENDO PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA ,,O SEA FACISTAS EN FRANCIA EN GRECIA ,E FILANDIA ETC,,PAISES CON TRADICION PS O CM Y SABEIS POR QUE POR LO QUE VENIMOS DICIENDO aquí Y QUE NO VAMOS A REPETIR,,A SI QUE SI NO QUEREMOS ESTAR DE ESCLAVOS EN UN CAPITALISMO GLOBAL,,EN UN FACOSMO TENEMOS QUE HACER QUE HAYA MAS IZQUIERDA,,MAS PARTIDOS Y MAS IZQUIERDA HAY TAMBIEN MIRAR DETENIDAMENTE A 'MANOS LIMPIAS' NA VER SI SE LA LAVAN TODOS LOS DIAS PUES ASOCIADOS QUE SON DEL PP ,,Y IDEOLOGICAMENTE AFINES SEGURO QUE NO LAS PUEDEN TENER LIMPIAS… HOY VENIA UNA NOTICIA QUE DECIA ' EL DESARROLLO RURAL SE MARCHITA SIN LAS AYUDAS DEL EU. BUENO PÀRECE SER QUE NO SE COMPRENDE CUAL ES EL PROBLEMA PARA QUE REPETIRLO SOLO REPASEN EL ESCRITO Y SE COMPRENDERA PERFECTAMENTE PERO HAY SECTORES CAPITALISTAS QUE PARECE SER QUE NO LES INTERESA . EL CAPITALISMO ERS UN ANIMAL ,OBSERVAD ,TANTO POR EL OBJETIVO A CONSEGUIR Y QUE NO CONSEGUIRAN NUNCA PUES SON OBJETIVOS INMORALES Y ANTILOGICOPS ,,ANTINATURALES ETC YA QUE LO QUIEREN ABARCAR TODOP ETC COMO CADA UNO DE ESOSD CAPITALÑISTAS O SIMPATIZANTES O PAGADOS ETC,,OBSERVAD EN LOPS DEBATES CUANDO TIENE LA PALABRA ALGUNO DE ELLOS ,NO ATIENDEN A RAZONES ,RESUMBAN COMO ANIMALES EN UN MONOLOGO EMPACHOSO Y PEPONDERANTE ,,Y CUANDO TIENEN LA PALABRAS OTROS ,ELLOS SIEMPRE ESTAN CORTANDOLOS SIN DEJARLOS HABLAR ,QUERIENDO IMPONER SUS MONOLOGOS QUE ALGUNA VEZ APRENDIERON EN VIERNES.. Y YA PORA IR TERMINANDO PUES ESTO TAMBIEN REPETITIVO Y A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS BASTAN ,,PASE LO QUE PASE ,,HAGA LO QUE HAGA EL PP NO AMPLIAREMOS ESTO PUES SERIA MAS DE LO MISMO Y EL DEBATIR PUNTO POR PUNTO ,CASO POR CASO LO QUE HACE EL CAPITALISMO ,YA SABEN QUE NO SOMOS PARTIDARIOS DE ESO QUIEN PUEDA OIR QUE OIGA. LO QUE SI SOMOS PARTIDARIOS ES APORTAR NUEVAS IDEAS PARA EL BIEN COMUN ,, NO HACER CASO NI LLEVARLE LA CUERDA A LOS ABSURDDOS DEL CAPITALISMO,,NO GUSTA PROPONER PENSAR NIEVOS CONCEPTOS PARA LLEVAR TODOS UNA VIDA MEJOPR TANTO ESPIRITUALMENTE COMO ECONOMICAMENTE,FISICAMENTE EMOCIONALMENTE Y MEDIOAMBIENTALMENTE QUE ES LO QUE MERECE LA PENA Y A LO QUE DEDICAREMOS NUESTRO PENSAMIENTO.. ANTES DE DESPEDIRNOS RECALCAR LO QUE DECIAMOS DEL PP EL CAPITALISMO ESPAÑOL ,,ESTA COMO PEZ EN EL AGUA ,,COMO GATO PANZA ARRIBA ,,AL ESTAR EN RELACCION CON EL CAPÌTALISMO EUROPEO Y EL CAPITALISMO INTERNACIONAL Y TAMBIEN ES POR ELLO POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE Y VITAL QUE NOS SALGAMOS DE EUROPA COMO YA DIJIMOS CUANDO HABLAMOS DE LA MONERDA.. LA GLOBA<LIZACION ES MALA ,,ES UNA EPIDEMIA ,ES UNA MASA AMORFA DE IDEAS SIN IDENTIDAD ETC,RECUERDEN CUANDO HABLAMOSD DE LOS TEMPLARIOS Y DE LA IGLEDSOIA CATOLICA Y RELIGION.. EL FMI,OMC,OIT,BNI,BME, ETC Y TODOS ESOS MONSTRUOS DEL CAPITALISMO SON NEFASTOS ,,PUES SE TRAGHAN TODO LO QUE EXISTE.. A SI COMO SE VE EL SISTEMA Y EL SISTEMA MUNDIAL ES PROFUNDAMENTE NEGATIVO,,CORRUPTO E INMORAL ETC Y POR LO TANTO NUESTRO PAIS ANDANDO A SU LADO SE CORROMPE CADA VEZ MAS … PERO AUNQUE EL 'SISTEMA MUNDIAL' FUESE POSITIVO TAMPOCO SERIKA BUENO LA GLOBALIZACION ,,,,,, LAS NACIONES IGUAL QUE LOS INDIVIDUOS SON UNICOS E IRREPETIBLES ,CON LOS MATICES PROPIOS DE SU PERSONALIDAD Y SUS COMNOTACIONES MORALES,ESPIRITUALES, ETC,,POSITIVAS QUE DEBEN EVOLUCIONAR POSITIVAMENTE ARA EL BIEN COMUIN Y ESA VARIEDAD Y RIQUEZA ,,ESA PLURARIDAD ,,Y DIVERSIDAD ,QUE SALGA DE ELLOS ,DEBE DE SER UNA RIQUEZA QUE APORTE A LA 'UNIDAD' ESA DIVERSIDAD ENRIQUECEDORA QUE CONTRIBIYA AL BIEN COMUN ,, A LA EVOLUCION DE LAS PERSONAS.. HASTA SIEMPRE AMIGOS ,,DISCULPEN POR ELK ABURRIMIENTO OCASIONADO A LÑEER ESTOS ESCRITOS. SANTE FRATERNITE,,QUE LO SEMBRADO DE SUS FRUTOS Y YA PARA TERMINAR UNA ULTIMA COSA QUE QUIZAS TODOS LA TENGAMOS EN LA CABEZA Y ES QUE HASTA QUE ENCONTREMOS LA FORMA DE CONTROLAR A LOS POLITICOS QUE VOTAMOS DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE EXISTA UN MUNDO MEJOR,,UN MUNDO MAS JUSTO,,UN MUNDO MAS EQUILIBRADO Y LO PRINCIPAL PARA ELLO ES PROCURAD QUE EXISTA UN MUNDO “BIPOLAR” Y NO ESTEMOS A MERCED Y A LAS EXPENSAS DE UN PENSAMIENTO UNICO DE ESTOS LOCOS CAPITALISTAS DE OCCIDENTE,,ESTE IMPERIALISMO ABSURDO Y CRIMINAL DEL CAPITALISMO POR LO QUE DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE PORQUE “RUSIA” ENTRE EN PRIMERA LINEA DE LA ESCENA INTERNACIONAL PUES AUNQUE YA NO FUERA COMUNISTA QUE ESO TODAVIA ESTA POR VER ,,PUES NO HAY OTRO SISTEMA MEJOR ,,PERO POR LO MENOS SON DISTINTOS PUNTOS DE VISTA CON OCCIDENTE CON EE.UU. Y AUNQUE FUERAN SOLO OTROS INTERESES ECONOMICOS SOLO PERO ESTARIA LA COSA MA EQUILIBRADA PARA QUE A SI ESTE MAS EQUILIBRADO,, Y SI EN VEZ DE “BIPOLAR ES TRIPOLAR” MEJOR QUE MEJOR CON CHINA TAMBIEN EN PRIMERA LINEA Y SI ES CUATRIPOLAR MEJOR TODAVIA Y COMO DECIMOS NO PODEMOS ESTAR A ESTAS EXPENSAS DE ESTE PENSAMIENTO UNICO DE EE.UU. Y DE ESTOS LOCOS DE EUROPA H.I. O HI QUIERE DECIR HOMBRES DE IZQUIERDAS H.V. O HV HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD H.E. O HE HOMBRE CON CONCIENCIA ECOLÓGICA H.A. O HA HOMBRES CON CONCIENCIA ALTURISTA N ‘ DE TODA POLÍTICA Y DERECHO ETC, ETC UNOS LO VERÁN SOBRE TODO AL PRINCIPIO UN POCO DIFERENTE DE OTROS , PERO ESTO ES SIN DUDA LA AUTÉNTICA RIQUEZA DE LA DEMOCRACIA , PUES LA ‘PATRIA ‘ SE PODRÍA ENTENDER COMO UNA MADRE Y ¿ QUE HIJO NO QUIERE A SU MADRE ?, Y EN UNA PROYECCIÓN MÁS AVANZADA COMO SE DIJO ANTES UN PENSAMIENTO DEL GRAN CEREBRO DEL SIGLO XX O CASI DE TODOS LOS SIGLOS ¿ LA MADRE ES EL ‘PLANETA TIERRA Y QUE HIJO NO LO QUIERE, ? EN REALIDAD DIJO QUE EL PATRIOTISMO ENTENDIDO COMO SOLO NACIÓN ES UNA TONTERÍA , NOSOTROS INTERPRETAMOS QUE SE REFERÍA Y QUERÍA DECIR PUES EL EXPANDIRSE A TODA LA HUMANIDAD , PERO HAY QUE QUERER AL ‘PLANETA TIERRA QUE ES NUESTRA MADERE, NUESTRA CASA, ETC, A LA HUMANIDAD, QUE SON PARTE DE NUESTRO HOGAR, CON AMOR, CON ALTURISMO, CON ‘JUSTICIA’ SI NO NO TIENE SENTIDO, Y NO PUES COMO EL CAPITALISMO , PUES LA ‘VERDAD’ Y LA ‘JUSTICIA ‘ SIEMPRE PREVALECERÁN SOBRE LA MENTIRA . FILOSÓFICAMENTE ILUSTRADO SE PODRÍA PREGUNTAR ¿ CUAL ES LA VERDAD ?. UNOS DIRÍAN LO QUE TU ALMA O CONCIENCIA CREE QUE ES LO VERDADERO, OTROS DIRÁN , PERO ES QUE CADA UNO ES DIFERENTE . ¿ ACASO ES PUES QUE HAY MUCHAS VERDADES ? ‘NO’ INDUDABLEMENTE ‘NO ‘ QUIEN NO LO CREA ES SU PROBLEMA , MEDÍNTENLO , NOSOTROS YA LO HEMOS DICHO , SI NO LA ACEPTAN ALLÁ ELLOS Y NO POE ESO DEJARÁ DE SER LA ÚNICA VERDAD , LO MISMO QUE CUANDO NO SE HA DESCUBIERTO NADA NUEVO EN LA GALAXIA, O UN AGUJERO NEGRO, O ALGUNA MEDICINA ETC, ETC , HASTA QUE NO SE HA VISTO NO SE HA CREÍDO, PERO ANTES DE VERLO YA EXISTÍA, NO QUIERE DECIR QUE PORQUE NO SE HAYA VISTO NO EXISTA , EXISTIA. REPETIMOS UNA VEZ MÁS, NO ES BUENO QUE HAYA ‘NI MUY RICOS, NI MUY POBRES Y QUE SE CREEN LAS CONDICIONES PARA QUE ASÍ SIGA SIENDO ; ES DECIR LO NECESARIO PARA QUE NO SE PUEDA ROMPER ESA LINEA QUE LIMITA ESOS LADOS. ALGUIEN A LO MEJOR DICE QUE ESO NO PUEDE SER ETC. PUES SÍ PUEDE SER , ES PERFECTAMENTE POSIBLE, APARTE DE QUE NUMEROSOS TESTIMONIOS ASÍ LO DEMUESTRAN ASÍ SE PUEDE DEMOSTRAR. LA HUMANIDAD DESDE MUY ANTIGUO , ESTÁ ACOSTUMBRADA, A QUE HAYA ‘ AMO ‘ Y ‘ESCLAVO ‘, ‘RICOS ‘ Y ‘POBRES ‘ ETC. SE INTRODUCIRÁ EN LA ESCUELA DESDE AHORA, DESDE YA PUES EL TIEMPO APREMIA Y EN LOS MÁS PAÍSES POSIBLES PARA QUE ESTÉN PREPARADOS YA LA PRÓXIMA GENERACIÓN , ES DECIR EN UNOS 16 O 18 AÑOS SE DEBE DE HABER CONSEGUIDO EL 70 O EL 75% DE ESTO, ESTO NO QUITA DE QUE “P.S. “ DESDE OTRO ÁNGULO , DESDE TODOS LOS ÁNGULOS ANTES EXPUESTOS EMPIECE A LUCHAR DESDE AHORA CONTRA LA ‘INJUSTICIA ‘ PONIENDO COMO SE HA DICHO ‘RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ‘Y DE ‘VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ‘ E IGUALMENTE “ H.V. “ TRANSMITIENDO TODO ESTO Y CONCIENCIANDO A LA GENTE. COMO DECÍAMOS Y ESTAMOS SEGUROS CREEMOS QUE AL INTRODUCIR EN LA ESCUELA ESTOS VALORES SABRÁN IR DESARROLLÁNDOSE ELLOS POR SÍ MISMO HASTA SU MÁXIMO CONTENIDO ( SI ES QUE LO TIENEN , POR LO MENOS AQUÍ ) YA QUE ESTOS VALORES SON UNA COSA DINÁMICA , VIVA, EVOLUTIVA HACIA MÁS Y CONFORME SE VAYAN INTRODUCIENDO , EN EL PENSAMIENTO DE LAS PERSONAS; POR ‘LEY NATURAL ‘ ESTOS VALORES POR SÍ MISMOS IRÁN EVOLUCIONANDO , AMPLIANDOSE, INELUDIBLEMENTE IRÁN Y LLEGARÁN A FORMAR PARTE INDISOLUBLE DE LAS PERSONAS , IRÁN PERFECCIONÁNDOSE , SUBLIMINÁNDOSE HASTA QUE CONVERJAN EN EL FUTURO CON LOS PRINCIPIOS MÁS AMPLIOS ‘UNIVERSALES ‘. ¿ ACASO NO CREEN USTEDES QUE NO ES INMORAL QUE EL PUEBLO LLANO , DE CLASE BAJA O MEDIA TENGA QUE PAGAR , PARA QUE EL GOBIERNO DE TURNO FINANCIE Y AYUDE A LA ENSEÑANZA PRIVADA , Y PARA QUE LUEGO SOLAMENTE PUEDAN IR LOS RICOS.?. ¿ TAMBIÉN NO CREEN QUE ES INMORAL, LAS AYUDAS PÚBLICAS , EN GENERALA LOS ‘ENTES ‘ PRIVADOS, PARA COMERCIALIZACIÓN , POR EJEMPLO COMO A LAS TELEVISIONES PRIVADAS PARA QUE LUEGO EXHIBAN LAS INMUNDICIAS , SANDECES, ABSURDOS , VIOLENCIA ETC PARA EMBRUTECER AL PUEBLO , A LA GENTE , CON LA VIOLENCIA Y ASQUEROSIDADES DE LAS PELÍCULAS DE LOS EE.UU. Y ANGLOSAJONAS , EL POCO TIEMPO QUE LES QUEDA LIBRE PARA QUE LA GENTE TOME CULTURA Y SE ESPANDA, MORALMENTE, INTELECTUALMENTE , TIENEN QUE AGUANTAR A LAS ASQUEROSIDADES ESAS , Y LAS TELEVISIONES PÚBLICAS, NO ES QUE VAYAN POR OTRO CAMINO, PERO SIN EMBARGO LES PODEMOS EXIGIR, QUE LOS DIRECTORES, MINISTROS DE COMUNICACIONES, ETC TENGAN UN CONTROL PARLAMENTARIO, Y QUE EXHIBAN PELÍCULAS DE TODOS LOS TEMAS Y DE TODOS ‘LOS PAÍSES DE LA TIERRA ‘ Y EXHIBAN Y HAGAN PROGRAMAS CULTURALES ETC . NO HACEN PUES OTRA COSA QUE ECHAR PIEDRAS SOBRE EL CAMINO , E INCREMENTAR LAS DIFERENCIAS DE CLASES FOMENTANDO LA INMORALIDAD , LA INCULTURA , EL EMBRUTECIMIENTO ETC, ETC. COMO SE HABRÁ SUPUESTO YA; LO DE FORMAR EL GRUPO DE PAÍSES A LOS QUE LLAMAREMOS AMIGOS ENTRE COMILLAS , U OTRO NOMBRE CUALQUIERA. “P.S “, “H. V. “ BIEN ENTRE UNA REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO HACER CONTACTOS CON ESOS PAÍSES EXPUESTOS, SOBRE TODO , CON SUS PARTIDOS DE IZQUIERDAS, QUE LES PAREZCAN BIEN ESTOS VALORES O BIEN A NIVEL INDIVIDUAL , DE MILITANTES DE BASE ( SIEMPRE RESPALDADOS Y PROTEGIDOS POR EL PARTIDO , LOS QUE PERTENEZCAN, ANTE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES ) . NOSOTROS DIRÍAMOS QUE YA NO SOLO ES “ P.S. “ QUIEN DEBE DE HACER ESTO , SOMOS TODOS, CADA UNO DE NOSOTROS, CON NUESTROS AMIGOS, CON NUESTROS FAMILIARES O COMPAÑEROS O SIMPLEMENTE SOLOS, E IR TRANSMITIENDOSELO POR CUALQUIER MEDIO A LOS DEMÁS, A 5 PERSONAS MÁS, SI PUEDE SE A 10 MEJOR A 20, 100, 10.000, CUANTAS MÁS MEJOR, ¿ NO LES PARECE A USTEDES ?. INDUDABLEMENTE DANDO CONFERENCIAS EN OTROS PAISES, ESCRIBIENDO ÁRTICULOS EN PERIÓDICOS , ENTREVISTAS EN TELEVISIÓN , ESCRIBIENDO LIBROS ETC, SE ADELANTARÍA MÁS , PERO AL NO PODER SER, PUES CADA UNO DEBIERA HACER LO QUE PUEDA, APORTANDO UN PEQUEÑO GRANO DE ARENA LO MÁS GRANDE QUE PUEDA . ALGUNAS LEYES COMO SE HA DICHO INDUDABLEMENTE QUE SE PUEDEN MEJORAR, PERO NO ES LA CUESTIÓN DE IR CAMBIANDO POR CAMBIAR, MUCHAS LEYES ESTÁN BIEN Y TIENEN ALGUNOS VALORE MORALES, LO QUE PASA ES QUE PRIMERO CREEMOS , Y TODOS POR IGUAL, Y CUANDO LAS HAYAMOS MAMADO, CUMPLIDO, CUANDO ESTEMOS ACOSTUMBRADOS A RESPETARLAS Y A CUMPLIRLAS, ENTONCES PODREMOS PENSAR EN CAMBIARLAS A MEJOR, QUE ASÍ CONSTE. SE NOS OCURRE AHORA UN ARTICULO QUE SE PODÍA MODIFICAR, COMO YA HEMOS DICHO NOSOTROS NO SOMOS DOCTOS EN NADA, Y NO NOS GUSTAN LAS COSAS AUTOMÁTICAS COMO YA SE HABRÁ DEDUCIDO, PERO HAY CASOS EN QUE ES CONVENIENTE QUE SEAN AUTOMÁTICAS, POCOS , PERO LOS HAY, Y ES ASÍ: <“ EL QUE ACUSARE A OTRO DE UN DELITO O FALTAS , SIN PODERLO DEMOSTRAR, O SEA SIN LAS PRUEBAS CONTUNDENTES E IRREFUTABLES , SERÁ CASTIGADO AUTOMÁTICAMENTE POR LA MISMA CAUSA , O POR LA CAUSA QUE SE ESTUDIE , EN TODO CASO SE LE DARÁ UN ‘MES ‘ DE TIEMPO PARA QUE PRESENTE LAS PRUEBAS , IRREBATIBLES Y A LA VICTIMA , TAMBIÉN SE LE DARÁ EL MISMO TIEMPO , PARA QUE SI QUIERE LO PERDONE . ESTO YA LLEVA IMPLÍCITO LA PRESUNCIÓN DE ‘INOCENCIA’ QUE RECOGE LA CONSTITUCIÓN Y LOS ‘DERECHOS HUMANOS ‘ YA HEMOS DICHO QUE AUNQUE NO NOS GUSTAN LAS COSAS AUTOMÁTICAS , HAY CASOS QUE ES CONVENIENTE QUE ASÍ SEA , EN ESTE CASO PARA QUE NO SE MANCHE EL HONOR, LA REPUTACIÓN ETC DE LAS PERSONAS. SI BIEN AHORA LA VICTIMA SE PUEDE QUERELLAR POR INJURIAS , YA HA SUFRIDO EN SU REPUTACIÓN, ETC, ETC, EN SU DIGNIDAD ETC, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO CULPABLE TIENE QUE QUERELLARSE Y ESTO PUEDE TARDAR BASTANTE TIEMPO, Y LAS PERSONAS QUE NO LO SIGUEN, PUES SOLO SABEN QUE A ESA PERSONA SE LE ACUSÓ DE ESTO O DE LO OTRO, SIN ENTERARSE A LO MEJOR LUEGO DE QUE ES INOCENTE. “ QUE ASÍ CONSTE “ SE CREARÁ UN “”“CONSEJO CONSTITUCIONAL “”“”“ PARA LAS POSIBLES DESVIACIONES, QUE PUDIERAN DARSE AL LEGISLAR LAS LEYES, O LOS DECRETOS, QUE SEAN “INCONSTITUCIONALES, O MEJOR DICHO QUE PUDIERAN SERLO’. IGUALMENTE SI SON ‘PROYECTOS DE LEY ‘ BIEN POR NEGLIGENCIA , DESCUIDO U OTRA CAUSA QUE DEBERÁN DE SER SUPERVISADAS POR EL ‘ CONSEJO CONSTITUCIONAL ‘ , SIN MENOSCABO DE QUE SIGA EXISTIENDO CLARO ESTÁ EL ‘TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ‘ POR SUPUESTO. SE EVITARÁ COMO SE HA DICHO EN TODO LO POSIBLE LOS ‘DECRETOS LEYES ‘, SE DARÁ CUMPLIMIENTO ESCRUPULOSAMENTE A LAS LEYES, QUE COMO DICEN Y NO SE HACEN . “ EN LOS CASOS IMPORTANTES, TRASCENDENTALES, ETC PARA EL PAÍS COMO ES LA ENTRADA A LA ‘COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, LA ENTRADA A LA O.T.A.N. LA PARTICIPACIÓN, CON LOS EE.UU. EN SUS GUERRAS ETC, ETC. SE HARÁ UNA’ CONSULTA POPULAR’ QUE LE LLAMAN REFERÉNDUM O COMO QUIERAN LLAMARLO Y ASÍ DEBE DE SER, PERO LOS MUY TONTOS NO LO HACEN’. SE INVESTIGARÁ EN TODAS LAS CIENCIAS, APLICANDO SOLO LAS QUE POR SU CONTENIDO VAYAN EN CONCORDANCIA Y EN ARMONÍA CO LA ‘NATURALEZA ‘ Y CON LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE ESTAS BASES . AL APLICARLAS TAMBIÉN SE DEBERÁ DE CONTAR , CON LA VOTACIÓN Y OPINIÓN DE LOS CIENTÍFICOS, DE LOS ECOLOGISTAS, DEL PUEBLO ETC Y NO SOLO DE LOS POLÍTICOS. SE INTENTARÁ ‘NO ‘ PONER TÓPICOS Y ETIQUETAS A LAS COSAS, PUES COMO YA SE HA DICHO , LA MAYORÍA DE LAS COSAS SON RELATIVAS Y EL CAPITALISMO QUIERE HACERLAS TOTALES, ELLOS A LO MEJOR ESTÁN CONVENCIDOS , PERO ESO SOLO ES FRUTO DEL CALENTAMIENTO DE SU FIEBRE CAPITALISTA. COMO AL PRINCIPIO SE DIJO PUES “ SE NACIONALIZARÁN LOS BANCOS, Y LAS EMPRESAS ESTRUCTURALES, DESDE YA , PUES ESO SE DEBE EMPEZAR DESDE YA Y ANTES DE QUE NO SE PUEDA, Y ANTES DE NINGUNA OTRA COSA, PUES NO SE PUEDE EMPEZAR A HACER UNA CASA SIN CEMENTO , NI YESO, ETC. QUE DECIR MÁS DE LAS EMIGRACIONES , INMIGRACIONES, FORZOZAS O MÁS BIEN POR NECESIDAD, ESTO RADICA Y ES CONSECUENCIA PUES DE UNA FALTA DE SOLIDARIDAD, Y PARA QUE TERMINE PUES, HACE FALTA PUES SER MÁS SOLIDARIO CON LOS DEMÁS TANTO NIVEL INDIVIDUAL COMO A NIVEL DE GRUPO O NACIÓN . HAY QUE PROCURAD INSTRUIRLOS , MANDARLE SEMILLAS ETC, SE LES ENSEÑARÁ A USARLAS Y A UTILIZARLAS Y LOS MEDIOS CONVENIENTES PARA ELLO , SE LES ENSEÑARÁ A USAR SUS RECURSOS Y A QUE SEPAN QU

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.