Η πράσινη ανάπτυξη στην ΕΕ ξεθωριάζει

PHOTO-5Η φήµη της ΕΕ ως πρωτοπόρας στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα µπορεί σύντοµα να αποτελεί παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παραιτηθεί από τους φιλόδοξους στόχους προστασίας του κλίµατος και να ανοίξει το δρόµο για το σχιστολιθικό αέριο.

Όπως αναφέρει πρόσφατο ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung, πηγές της Κοµισιόν υπονοούν εδώ και καιρό ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αποµακρυνθεί από τους φιλόδοξους στόχους προστασίας του κλίµατος. Μετά από αίτηµα του Προέδρου της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τα κράτη µέλη της ΕΕ δεν θα λαµβάνουν συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αν και ο δηλωµένος στόχος για αύξηση του µεριδίου της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ έως και στο 27% θα παραµείνει. Έως το 2020 όµως το αργότερο –όταν η τωρινή δέσµευση για περαιτέρω αύξηση του µεριδίου της πράσινης ενέργειας λήγει- η προστασία του κλίµατος θα επιδιώκεται στην ΕΕ σε εθελοντική βάση.

Με αυτή την πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακινδυνεύει σοβαρά το ρόλο της ως κινητήρια δύναµη στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής. Το 2007, όταν η Γερµανία είχε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή πήρε απόφαση για ένα νοµοθετικό πακέτο σε σχέση µε το κλίµα και την ενέργεια, γνωστό ως «Στόχοι 20-20-20» µε στόχο την υλοποίησή τους το 2020. Αυτά περιλάµβαναν:

• 20% µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της ΕΕ

• αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών στην ενέργεια της ΕΕ στο 20%

• 20% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΕΕ

Όλοι οι στόχοι αναφέρονται στα επίπεδα του 1990 και θα µπορούσαν να υλοποιηθούν. Όµως στο µέλλον η ευρωπαϊκή κλιµατική και ενεργειακή πολιτική µπορεί να περιοριστεί σε ένα µόνο στόχο: τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. Στις 22 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δηµοσιεύσει ένα νέο σχέδιο πολιτικών για το κλίµα και την ενέργεια µε προτεινόµενους στόχους για το 2030 σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών άνθρακα και αύξησης του µεριδίου της ανανεώσιµης ενέργειας. Τα σχέδια της Κοµισιόν δεν θέτουν νέους δεσµευτικούς στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Επιπλέον, η Επιτροπή θέλει να ανοίξει το δρόµο στην ΕΕ για την «υδρορωγµάτωση» (fracking), µια ιδιαίτερα επιβαρυντική περιβαλλοντικά µέθοδο για την εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου (χώρες όπως η Βουλγαρία και η Γαλλία την έχουν απαγορεύσει).

Το Ευρωκοινοβούλιο δεν αναµένεται να ικανοποιηθεί µε τα σχέδια της Κοµισιόν. Μόλις στις αρχές Ιανουαρίου µια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία ψήφισε τη µείωση εκποµπών άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ κατά 40% έως το 2030 και αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών σε τουλάχιστον 30% της ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύµφωνα µε το Spiegel, η κίνηση της Κοµισιόν αποµονώνει τη Γερµανία. Η κυβέρνηση της Μέρκελ επιδιώκει να αυξήσει το µερίδιο των ανανεώσιµων στο ενεργειακό µείγµα της χώρας στο 60% έως το 2036. Ο Sigmar Gabriel, πρόεδρος του γερµανικού σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος και υπουργός ενέργειας και οικονοµικών, πρόσφατα κάλεσε τους Επιτρόπους Κλίµατος και Ενέργειας να προωθήσουν υποχρεωτικούς στόχους επέκτασης της ανανεώσιµης ενέργειας στην ΕΕ το 2030. Όµως, εντός της Επιτροπής το φιλόδοξο σχέδιο είναι αµφιλεγόµενο εδώ και καιρό, ενώ το ίδιο ισχύει και για κράτη-µέλη της ΕΕ. Πριν τα Χριστούγεννα υπουργοί οκτώ χωρών µελών, µεταξύ των οποίων η Γερµανία και η Γαλλία, κάλεσαν µε µία επιστολή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει «στόχο για ανανεώσιµη ενέργεια». Όµως µερικές χώρες, όπως η Γαλλία, συµµετείχαν στην έκκληση διστακτικά. Το Παρίσι µπορεί να προτιµά να βασιστεί στην πυρηνική ενέργεια για να πιάσει τους αυστηρούς στόχους εκποµπών άνθρακα. Αλλά και ο Επίτροπος Ενέργειας Günther Oettinger, Γερµανός του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος, επίσης δείχνει απροθυµία για τον ορισµό ξεκάθαρων στόχων για το µερίδιο των ανανεώσιµων και προτιµά να προσδιοριστούν στόχοι µόνο για τη µείωση εκποµπών άνθρακα.

Γ. Τ.

Advertisements