είδαμε…

Ρουµανία – Επεισοδιακές διαδηλώσεις κατά του fracking

PHOTO-23Εκατοντάδες ακτιβιστές έχουν κινητοποιηθεί κατά των έργων εκµετάλλευσης κοιτασµάτων σχιστολιθικού αερίου (Shale gas) της πετρελαϊκής εταιρείας Chevron στη βορειοανατολική Ρουµανία. Οι διαδηλωτές κατασκήνωσαν για δύο περίπου µήνες έξω από το χώρο διεξαγωγής των έργων. Στις 7 Δεκεµβρίου διέσπασαν τον αστυνοµικό κλοιό και εισήλθαν στο χώρο διεξαγωγής των έργων.

Ως αποτέλεσµα των κινητοποιήσεων, η Chevron ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες στην περιοχή. Οι έρευνες για σχιστολιθικό αέριο ξαναξεκίνησαν µετά τη βίαιη αποµάκρυνση των διαδηλωτών από τις ειδικές δυνάµεις της αστυνοµίας.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της εταιρείας, στη Ρουµανία ενδέχεται να βρίσκονται 51 τρισ. κυβικά πόδια σχιστολιθικού αερίου. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονται ότι η µέθοδος της υδρορωγµάτωσης (fracking) που χρησιµοποιείται για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων θα δηµιουργήσει τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή και θα βλάψει ανεπανόρθωτα την, αγροτική κατά κύριο λόγο, τοπική οικονοµία. Ζητούν µάλιστα την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας Βίκτορ Πόντα ο οποίος ενώ προεκλογικά ήταν αντίθετος στην πραγµατοποίηση των έργων, µετά την εκλογή του µετατράπηκε σε θερµό υποστηρικτή του σχιστολιθικού αερίου.

 

Τα χηµικά του Άσαντ καταλήγουν στη Μεσόγειο…

PHOTO-30Αφού οι αντιδράσεις στην Αλβανία απέτρεψαν τη µεταφορά των χηµικών όπλων της Συρίας εκεί, οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοί τους επέλεξαν τα διεθνή ύδατα µεταξύ Ιταλίας-Ελλάδος ως χώρο για την καταστροφή τους. Επιστήµονες επισηµαίνουν ότι οι κίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον στο Λιβυκό και Κρητικό πέλαγος είναι µεγάλοι και αδιαµφισβήτητοι. Τα απόβλητα της διαδικασίας αυτής θα επηρεάσουν το κλειστό θαλάσσιο οικοσύστηµα της Μεσογείου, µε απρόβλεπτες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, αλλά και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισµός. Ήδη στην Ιταλία υπάρχουν αντιδράσεις από πολίτες και αυτοδιοικητικούς θεσµούς, ενώ µέχρι σήµερα, περίπου 9.000 πολίτες έχουν υπογράψει διαδικτυακή έκκληση (στο avaaz.org) προς την ελληνική κυβέρνηση για να αντιδράσει – πράγµα που δυστυχώς φαίνεται εξαιρετικά απίθανο…

 

Ισηµερινός – Δικαστική απόφαση κατά της Chevron

PHOTO-22Δικαστήριο του Καναδά δικαίωσε αγρότες και ψαράδες από τον Ισηµερινό που προσέφυγαν κατά του πετρελαϊκού κολοσσού Chevron, κρίνοντας έγκυρη προηγούµενη απόφαση δικαστηρίου του Ισηµερινού που είχε αποφανθεί ότι η Chevron ευθύνεται για τη ρύπανση στο έδαφος και το νερό που έχει προκληθεί εδώ και 3 δεκαετίες σε περιοχές κοντά σε πετρελαιοπηγές της εταιρίας. Από τότε τα θύµατα της περιβαλλοντικής µόλυνσης αγωνίζονται για να λάβουν $18 δισ. ως αποζηµίωση. Οι ιθαγενείς, σύµφωνα µε το δικαστήριο του Οντάριο, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στον Καναδά. Η Chevron είχε αντιδράσει στην αρχική απόφαση την οποία είχε χαρακτηρίσει αποτέλεσµα εκβιασµών και παραχάραξης των αποδεικτικών στοιχείων και προτίθεται να συνεχίσει τη δικαστική διαµάχη προσφεύγοντας µε τη σειρά της σε δικαστήριο των ΗΠΑ.

 

Κολοράντο, ΗΠΑ – Νέα δηµοτική επιχείρηση ενέργειας

PHOTO-21Στο Boulder του Colorado οι πολίτες ενέκριναν µε µεγάλη πλειοψηφία (τα 2/3 των ψηφοφόρων) την πρωτοβουλία της δηµοτικής αρχής να τερµατιστεί η συνεργασία τους µε τον ενεργειακό κολοσσό Xcel Energy. Στη θέση της, ο Δήµος του Boulder θα δηµιουργήσει µια τοπική, κοινωφελή εταιρία παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της νέας εταιρίας θα είναι η µείωση των τιµολογίων και η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών. Τα αναγκαία επενδυτικά κεφάλαια θα αντληθούν από την έκδοση δηµοτικών οµολόγων και όχι από την επιβολή νέων φόρων.
Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της πρότασης, βασικό πλεονέκτηµα του δηµοτικού µοντέλου είναι ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο από αξιωµατούχους που λογοδοτούν στην τοπική κοινωνία. Εξάλλου, η τοπικότητα δίνει το πλεονέκτηµα να προωθηθούν στόχοι τοπικού ενδιαφέροντος, όπως η ενίσχυση της εξοικονόµησης και η προώθηση καθαρών µορφών ενέργειας και τέλος οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κοινωφελή χαρακτήρα αφού τα κέρδη επανεπενδύονται στην κοινότητα.
Στις ΗΠΑ λειτουργούν περισσότερες από 1000 δηµοτικές επιχειρήσεις ενέργειας που εξυπηρετούν περισσότερους από 50 εκατοµµύρια πελάτες.
Περισσότερα: http://truth-out.org/news/item/20564-the-transformation-of-americas-energy-economy

 

Μελέτη του CAN Europe για τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής στην Ευρώπη

PHOTO-29Το Climate Actiom Network (CAN) Europe που αποτελεί το µεγαλύτερο δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ευρώπη, δηµοσιοποίησε µελέτη για τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Αξιοποιώντας δεκάδες επίσηµες πηγές και αρχεία, η µελέτη παρουσιάσει τις τρέχουσες αλλά και τις αναµενόµενες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής ανά χώρα.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, όλες οι περιοχές της Ευρώπης θα αντιµετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, στο περιβάλλον και την ευηµερία των κοινωνιών. Η µελέτη παρακολουθεί τις συνέπειες από διαφορετικές σκοπιές, όπως την περιβαλλοντική, την ιατρική και τη διατροφική και επισηµαίνει ότι οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι ήδη υπαρκτές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
Η µελέτη του CAN Europe υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσµο: http://www.caneurope.org/resources/latest-publications/636-this-is-climate-change-in-europe Στη σελίδα 32 παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ η εικόνα εξωφύλλου της έκδοσης απεικονίζει πληµµύρα στη Θεσσαλονίκη.

Advertisements