μια χαμένη ευκαιρία στον τομέα των βιοκαυσίμων

PHOTO-39Στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας βρέθηκε τις τελευταίες βδομάδες το ζήτημα των βιοκαυσίμων και των ορίων που θα έπρεπε να τεθούν ως προς το εύρος χρήσης τους  λόγω της αλληλεπίδρασης του τομέα βιοκαυσίμων με τον τομέα τροφίμων και την κλιματική αλλαγή.

Η κρίσιμη ψηφοφορία που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου απέτυχε να θέσει όρια στην περαιτέρω χρήση βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Η καύση λοιπόν στην Ευρώπη θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά προκαλώντας έντονες πιέσεις στις τιμές τροφίμων και συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου – μέσω των αλλαγών χρήσης γης και των αναγκαίων αποδασώσεων. Παρά τις συνεχείς συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο για την ανάγκη μείωσης των εκτάσεων γης που δίνονται για καλλιέργεια φυτών με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων, η πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου αποφάσισε να αυξηθεί στο 6 % η συμμετοχή των βιοκαυσίμων στην κατανάλωση ενέργειας στον τομέα μεταφορών. Παράλληλα, στην ίδια ψηφοφορία αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η πρόταση για υπολογισμό του πλήρους κόστους των βιοκαυσίμων ως προς τις συνέπειες στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη το CO2 που δεν δεσμεύεται λόγω αποδασώσεων τροπικών δασών και της καλλιέργειας των κατάλληλων για βιοκαύσιμα ειδών (γνωστό ως ILUC).

Διεθνείς περιβαλλοντικοί οργανισμοί διατυπώνουν έντονες ανησυχίες για τις επιδράσεις που θα έχουν τα μέτρα αυτά στις τιμές τροφίμων αλλά και στις χρήσεις γης σε χώρες με μεγάλες εκτάσεις δασών ώστε να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια των επιλεγμένων ειδών για βιοκαύσιμα πχ. Ινδονησία.

Η μάχη συνεπώς συνεχίζεται και τα κινήματα, όχι μόνο του Νότου αλλά και της Ευρώπης, καλούνται να αυξήσουν την πίεση σε διεθνές επίπεδο ώστε να θεσμοθετήσουν οι χώρες αυστηρότερους περιορισμούς στις χρήσεις γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

 

Advertisements