Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: Ελπίδα η δημιουργία τοπικών εταιρειών πολυμετοχικής κοινωνικής βάσης

PHOTO-31Όπως σε όλη τη Ελλάδα, έτσι και στην Πελοπόννησο, Κυβέρνηση και Περιφέρεια, προωθούν τα σχέδιά τους ώστε να αναθέσουν μέσω ΣΔΙΤ τη διαχείριση των σκουπιδιών σε ιδιώτες, με την κατασκευή φαραωνικών έργων και πανάκριβο από κάθε πλευρά κόστος. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, εντός του καλοκαιριού αναμένεται η ανάδειξη του αναδόχου και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Από το σημείο αυτό όμως και μέχρι την κατασκευή του έργου και την έναρξη λειτουργίας του «ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων» θα παρέλθουν τρία τουλάχιστον χρόνια, ήτοι ούτε το 2016 δεν θα είναι έτοιμο το εν λόγω έργο.

Από την πλευρά τους, οι Δήμοι Πελοποννήσου διατυπώνουν από τις αρχές του 2012 όλο και εντονότερα προς το ΥΠΕΚΑ το αίτημα, να αναλάβουν έως τότε αυτοί να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν υποδομές προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Και το αίτημά τους αυτό εμπεριέχει και την πλευρά της χρηματοδότησης των εν λόγω υποδομών από κρατικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές «προσωρινής διαχείρισης» ή «μεταβατικού σταδίου»  ή «ενδιάμεσης λύσης»; Είτε μια μονάδα κομποστοποίησης για ένα μικρό μέρος προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων, είτε μια μονάδα Μηχανικής Διαλογής. Σε αυτήν, θα οδηγείται ο κύριος όγκος των σύμμεικτων στερών αποβλήτων, ώστε μετά από τη διαλογή το -όχι καλής ποιότητας- οργανικό κλάσμα να οδηγείται στην μονάδα κομποστοποίησης. Τα ανακυκλώσιμα που υπάρχουν στα σύμμεικτα θα διαχωρίζονται (;) ενώ το υπόλειμμα θα οδηγείται σε μια τρίτη υποδομή δεματοποιητή, όπου θα μπαλάρεται και θα εναποτίθεται αναμένοντας την μέσω ΣΔΙΤ ολοκληρωμένη Μονάδα για την τελική διαχείρισή του. Πρόκειται για μία λύση επίσης εξαιρετικά προβληματική.

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, τα σκουπίδια εξακολουθούν να μεταφέρονται «προσωρινά και μέχρι νεωτέρας» από το ένα μέρος στο άλλο, με νόμιμο ή παράνομο τρόπο και με πανάκριβο τίμημα.

Σε αυτό το κλίμα, όπου Κράτος και Δήμοι εξακολουθούν να πηγαίνουν από προσωρινή λύση σε προσωρινή λύση, κοινωνικές δυνάμεις αφυπνίζονται και αναλαμβάνουν τοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κοινωνικής βάσης για το «κόψιμο του γόρδιου δεσμού» των σκουπιδιών με τη μόνη από κάθε πλευρά (οικονομική, κοινωνική, οικολογική, πολιτιστική) ενδεδειγμένη μέθοδο,  την «διαλογή στην πηγή».

Στη Λακωνία, ιδρύθηκε το 2011 η «Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ» και δραστηριοποιείται παραλαμβάνοντας από δημότες και επιχειρηματίες διαχωρισμένα υλικά συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο καθώς επίσης και τηγανέλαια). Προ τριμήνου, δεκάδες Αρκάδες ίδρυσαν την «Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ», εταιρεία πολυμετοχικής κοινωνικής βάσης, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ως προς τις ακολουθούμενες μεθοδους.

Μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες, πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά) διαχέονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, ενώ στα θεμελιώδη στοιχεία για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος ανήκει και η διαρκής και συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δημοτών/πολιτών.

Παρόμοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τοπικής κοινωνικής βάσης έχουν ξεκινήσει επίσης στη Μύκονο και στην Τήνο, για την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα γεννηθούν και άλλες σε διάφορα μέρη της χώρας. Με φόντο την ολόπλευρη –και όχι μόνον την σχετιζόμενη με τα σκουπίδια– κρίση, ο τόπος μας το έχει τόσο πολύ ανάγκη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος «Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ»