Δημοσιεύτηκε το «πράσινο βιβλίο» της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική με ορίζοντα το 2030

photo-24Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε στις 27 Μαρτίου ένα Green Paper για την πολιτική της για την ένεργεια και την κλιματική αλλαγή έως το 2030 (1). Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η ΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν για επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 για 20% μείωση στις εκπομπές CO2 και 20% ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα (που είναι νομικά δεσμευτικοί), όχι όμως και για τον μη δεσμευτικό στόχο της εξοικόνομησης ενέργειας κατά 20%. Τώρα όμως προτείνεται να τεθεί δεσμευτικός στόχος για το 2030 μόνο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κατά 40%), χωρίς δηλαδή δεσμευτικούς στόχους που θα εξασφαλίζουν ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω αύξησης της εξοικονόμησης ενέργειας και των εφαρμογών ΑΠΕ.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η δράση για μείωση των εκπομπών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτείνουν σε αυτό μελέτες και στοιχεία που δείχνουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία από τις φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές, όπως ότι το καθαρό όφελος από μία μείωση κατά 35% της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030 υπολογίζεται στα 250 δισ. εκατ. ευρώ το χρόνο (ποσό αντίστοιχο με το ΑΕΠ της Δανίας) (2). Άλλοι όμως υπερθεματίζουν στην αντίθετη κατεύθυνση: η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα για παράδειγμα, προτείνει, αντί για το στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 40% (που θα ανεβάσει λένε τα κόστη), να τεθούν στόχοι και μέτρα για να μειωθεί η απόσταση των μέσων τιμών ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των βασικών ανταγωνιστών της.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ιδιαίτερα ανήσυχες με τις εξελίξεις αυτές και υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει αφενός να αυξήσει το στόχο για μείωση των εκπομπών (ώστε να συμβαδίζει με τα πορίσματα του IPCC για την κλιματική αλλαγή) και αφετέρου να καθορίσει με δεσμευτικούς στόχους πώς θα επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών. Αλλιώς η πόρτα θα είναι ανοιχτή για ψευδολύσεις όπως η πυρηνική ενέργεια, η κατακράτηση και αποθήκευση άνθρακα ή η αντικατάσταση κάρβουνου με φυσικό αέριο.

1. http://ec.europa.eu/energy/consultations/doc/com_2013_0169_green_paper_2030_en.pdf

2. Ecofys, ‘Saving Energy: bringing down Europe’s energy prices for 2020 and beyond’, February 2013