κινήµατα για το νερό στο νότο της Ευρώπης

PHOTO-29Συλλογή υπογραφών: Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικάτων Δηµοσίων Υπηρεσιών στοχεύει στη συλλογή υπογραφών µέσω του εργαλείου «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», µε το οποίο 1 εκατοµµύριο πολίτες από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη µέλη και µέσα από ποσοστώσεις, µπορούν να προτείνουν νοµοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τοµείς όπου η ΕΕ έχει αρµοδιότητα να νοµοθετεί. Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 1.300.000 υπογραφές αλλά χρειάζονται πολλές παραπάνω ώστε να ισχυροποιηθεί η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών ενώ υπογραµµίζεται πως η ελληνική συµµετοχή βρίσκεται σε πολύ χαµηλά νούµερα.

Υπογράψτε: http://www.right2water.eu/

Ελλάδα:

Κίνηση 136 Η Κίνηση 136 ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011 ως µια πρωτοβουλία πολιτών που εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης και αντιπροτείνει ένα διαφορετικό σχέδιο διαχείρισης του νερού, µέσα από τη δηµιουργία συνεταιρισµών σε επίπεδο γειτονιάς. Το προτεινόµενο σχέδιο προβλέπει την ίδρυση 16 τοπικών συνεταιρισµών που θα ενωθούν σε µια εταιρεία. Μέλη των συνεταιρισµών είναι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, που έχουν αγοράσει ή θα αγοράσουν από µια µετοχή της ΕΥΑΘ, εξασφαλίζοντας το 40% του µετοχικού της κεφαλαίου που σήµερα ανήκει στο κράτος και είναι αυτό που σήµερα βαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Αν και η λογική της αγοράς µετοχών του δηµοσίου έχει δεχτεί κριτική – καθώς, όπως υποστηρίζεται µια δηµόσια εταιρεία ανήκει στους πολίτες/χρήστες ούτως ή άλλως – η συγκεκριµένη πρόταση αποτελεί µια εναλλακτική προσέγγιση κοινωνικής διαχείρισης του νερού, που βάζει τα ζητήµατα του κοινωνικού ελέγχου και της ενεργής συµµετοχής των χρηστών.

Δείτε: http://www.136.gr/

Save Greek Water Το Save Greek Water ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 ως µια ανοιχτή πρωτοβουλία πολιτών για τη µη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης και προωθεί την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, έχοντας ως αρχή ότι το καθαρό προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα και πρέπει να παραµείνει ένα δηµόσιο αγαθό. Διοργανώνει και συµµετέχει σε πολλές και ποικιλόµορφες δράσεις, παράγει ενηµερωτικό υλικό και υλικό τεκµηρίωσης σε πολλές γλώσσες, µεταφράζει κείµενα, άρθρα και ντοκιµαντέρ, ενώ συµµετέχει στα ευρωπαϊκά κινήµατα για το νερό. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στη συλλογή υπογραφών πολιτών στο avaaz ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και συλλέγει υπογραφές στην ιστοσελίδα του από σωµατεία, συλλογικότητες και οργανώσεις από την Ελλάδα για την υποστήριξη και συµµετοχή στις δράσεις του.

Δείτε: http://www.savegreekwater.org

Ιταλία: Το πιο εµβληµατικό και νικηφόρο κίνηµα για το νερό στην Ευρώπη, το «Ιταλικό Φόρουµ των Κινηµάτων για το Νερό» αποτελεί µία µεγάλη συµµαχία από κινήσεις πολιτών από όλη τη χώρα, η οποία ξεκίνησε περίπου το 2007 και το 2011 πέτυχε τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ιταλία, στο οποίο 95% των πολιτών υπερασπίστηκε το δηµόσιο χαρακτήρα του νερού. Παρόλο όµως το δεσµευτικό χαρακτήρα του δηµοψηφίσµατος, οι κυβερνήσεις Μπερλουσκόνι και Μόντι συνέχισαν να σχεδιάζουν το ξεπούληµα των υπηρεσιών ύδρευσης της χώρας αλλά µετά από την κινητοποίηση του ιταλικού Φόρουµ, το Συνταγµατικό Δικαστήριο έκρινε παράνοµα τα σχετικά νοµοθετικά διατάγµατα περί ιδιωτικοποίησης του νερού. Σήµερα, το Ιταλικό Φόρουµ των Κινηµάτων για το Νερό συνεχίζει να προασπίζεται τη δηµόσια και συµµετοχική διαχείριση του νερού, µέσα από αγώνες ενάντια στην εµπορευµατοποίησή του αλλά και στα σχέδια των νεοφιλεύθερων πολιτικών για αναίρεση του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος.

Δείτε: http://www.acquabenecomune.org

Πορτογαλία: Πλήρως εναρµονισµένη µε τις επιταγές του µνηµονίου η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προωθεί την πώληση της δηµόσιας εταιρίας ύδρευσης και αποχέτευσης Aguas de Portugal, στην οποία το κράτος κατέχει το 51%. Αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης, η οποία είχε ξεκινήσει σε περιορισµένη κλίµακα σε διάφορες πόλεις από το 1993, 10 οργανώσεις πολιτών δηµιούργησαν την πρωτοβουλία «Agua é de todos» το 2008 και ξεκίνησαν ενεργά τις δράσεις τους από τον Ιούλιο του 2011 και έπειτα, όταν ανακοινώθηκε το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων των δηµοσίων αγαθών. Περισσότερο από 100 δήµοι, κινήµατα, οργανώσεις πολιτών, συνδικάτα και σωµατεία καταναλωτών συµµετέχουν πλέον στην πρωτοβουλία, η οποία και προωθεί µια «Νοµοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών» ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα που δίνουν οι πορτογαλικοί νόµοι για να τεθεί ένας νόµος προς ψήφιση στη βουλή όταν έχει την στήριξη 35.000 πολιτών.

Δείτε: http://www.aguadetodos.com

Ισπανία: Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και σήµερα, περίπου το 50% των υπηρεσιών ύδρευσης βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια, µεταξύ των οποίων φιγουράρουν η Suez και η Veolia, µέσω των ισπανικών θυγατρικών τους. Αρκετά κινήµατα δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα στη µάχη ενάντια της ιδιωτικοποίησης των εναποµείναντων δηµόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν δηµιουργήσει µια κοινή διαδικασία συντονισµού. Στη Μαδρίτη, η πλατφόρµα κατά της ιδιωτικοποίησης της εταιρίας Canal de Isabel II, η οποία διαχειρίζεται το νερό στην περιοχή της Μαδρίτης, κατάφερε να παγώσει τη διαδικασία µε προσφυγή της. Το Μάρτιο του 2012 οργάνωσε άτυπο δηµοψήφισµα, στο οποίο το 97% των Μαδριλένων που συµµετείχαν, ψήφισε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Στη Βαρκελώνη, η πλατφόρµα Aigua és Vida, η οποία αποτελείται από συνδικάτα, κινήµατα και περιβαλλοντικές οργανώσεις της Καταλονίας, δραστηριοποιείται ενάντια στην ιδιωτική εταιρία ύδρευσης Agbar, θυγατρική της Suez, και αγωνίζεται για την ακύρωση του συµβολαίου, καθώς δεν υπάρχουν δηµόσια στοιχεία για τη σύµβαση παραχώρησης της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης στην πόλη.

Δείτε: plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org, http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/

Γαλλία: Το 2012, 40 επιπλέον γαλλικοί δήµοι επαναδηµοτικοποίησαν τις υπηρεσίες ύδρευσης, µεταξύ των οποίων σηµαντικές πόλεις όπως το Μπορντό και η Βρέστη. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αναθεωρήσεις των συµβολαίων αποκάλυψαν ότι οι ιδιωτικές εταιρίες είχαν υπέρογκα κέρδη, και οι δήµοι διαπραγµατεύτηκαν τεράστιες επιστροφές ή µειώσεις τιµών από τις εταιρίες, χωρίς όµως να τις επαναδηµοτικοποιήσουν. Η Veolia κατάφερε να διασώσει το µεγαλύτερο συµβόλαιό της µε τη διαδηµοτική υπηρεσία ύδρευσης για την περιοχή Ile-de-France (Ένωση υδάτων της περιφέρειας Ile-de-France (SEDIF) όπου συµµετέχουν 144 δήµοι στην ευρύτερη µητροπολοτική περιοχή του Παρισιού, αλλά όχι ο Δήµος του Παρισιού), αλλά τα περιθώρια κέρδους της µειώθηκαν σηµαντικά, και κάποιες κοινότητες σχεδιάζουν να αποσυρθούν από τη SEDIF και να φτιάξουν δικές τους δηµοτικές υπηρεσίες, γεγονός που επίσης µειώνει την αξία του συµβολαίου. Η Suez προσέλαβε συµβούλους για να δυσφηµίσουν τους υπέρµαχους της επαναδηµοτικοποίησης, να δηµιουργήσουν ψεύτικα blogs, προσποιούµενοι ότι είναι απλοί πολίτες και να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση.

Advertisements