Στην Τυνησία τα κινήµατα δικτυώνονται ενάντια στην κλιµατική αλλαγή

PHOTO-42Το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ του 2013 πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 26 και 30 Μαρτίου, στην Τύνιδα της Τυνησίας. Εντός του φόρουµ φιλοξενήθηκε το Climate Space, η παγκόσµια δικτύωση ακτιβιστών-τριών, συλλογικοτήτων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινηµάτων που δραστηριοποιούνται στον αγώνα ενάντια στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. Όπως µας είπαν οι διοργανωτές στην εναρκτήρια εκδήλωση «η Τυνησία µε την πρόσφατη εξέγερση του λαού (βλ. Αραβική Άνοιξη) αποτελεί πηγή έµπνευσης και δράσης για τα κινήµατα ανατροπής σε όλο τον κόσµο. Η ίδια έµπνευση µέσα από το κύµα παγκόσµιων νέων κινηµάτων είναι που γέννησε το Climate Space. Βρισκόµαστε στην Τυνησία, αγωνιστές/ αγωνίστριες, κοινωνικά κινήµατα, φορείς και συλλογικότητες να συζητήσουµε τα αίτια, τις επιπτώσεις, τους αγώνες, τις εναλλακτικές λύσεις και τις στρατηγικές για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής».

Κατά τη διάρκειά του Climate Space πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις και δράσεις που συµπεριέλαβαν θέµατα όπως η προστασία των κοινών αγαθών, η αντιµετώπιση των πολλαπλών αρνητικών φαινοµένων της κλιµατικής αλλαγής ειδικά στον «παγκόσµιο Νότο», η αντίσταση στην περαιτέρω «οικονοµοποίηση» της φύσης, οι νέες εξορυκτικές δραστηριότητες και τα προβλήµατα που δηµιουργούν κ.ά. Το ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο ήταν η συµµετοχή πολλών οικολογικών και κοινωνικών κινηµάτων από την Υποσαχάρια Αφρική και τη Λατινική Αµερική, περιοχές στις οποίες η οικονοµική κρίση έφερε µεγαλύτερη επιδείνωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το Climate Space του Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ κατάφερε να ενώσει διαφορετικά κινήµατα και ακτιβιστές που εκτείνονται από οικολογικές οργανώσεις και κινήµατα αυτόχθονων µέχρι σωµατεία και αριστερά πολιτικά κόµµατα σε µια κοινή στρατηγική για την αντιµετώπιση των σύγχρονων οικολογικών προβληµάτων και προς µια κατεύθυνση ευθείας σύγκρουσης µε ένα κοινωνικό σύστηµα που τα παράγει και τα συντηρεί.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Climate Space 2013: http://climatespace2013.wordpress.com/

Advertisements