Κασσιόπη Κέρκυρας: η πρώτη εκποίηση δηµόσιου ακινήτου… να είναι και η τελευταία!

photo-42Στα τέλη Ιανουαρίου το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την προσφορά του αµερικανικού fund NCH Capital για την πώληση 170 στρεµµάτων στην περιοχή Κασσιόπη (Ερηµίτης) της Κέρκυρας. Ο επενδυτής ανέλαβε για 99 χρόνια την έκταση, προσφέροντας 23 εκατοµµύρια Ευρώ – αν και τεχνηέντως αναπαράγεται η πληροφορία για «συνολικό τίµηµα» 100 εκ. ευρώ (στα οποία όµως συνυπολογίζεται ένα «κατʼ εκτίµηση κόστος» 75 εκ. ευρώ για την οικοδόµηση τουριστικού-παραθεριστικού χωριού).

Στο σηµερινό πλαίσιο της προπαγανδιστικής διαστρέβλωσης των εννοιών, η τουριστική επένδυση που δροµολογείται στην Κασσιόπη αναφέρεται ως «ήπια»… Ωστόσο, στην πραγµατικότητα οι επενδυτές θα κατασκευάσουν – µια κανονική ιδιωτική πόλη µε γήπεδα γκολφ και µαρίνες, µε κανόνες ιδιωτικής πολεοδόµησης που δεν ισχύουν για κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Οι νέοι κάτοχοι της έκτασης αποκτούν επιπλέον το δικαίωµα απεριόριστης απαλλοτρίωσης γειτονικής ιδιωτικής γης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι «αναγκαίο για τις ανάγκες της επένδυσης»…

Η Κασσιόπη είναι µια καταπράσινη περιοχή ανέγγιχτης φύσης και εξαιρετικής οµορφιάς συνολικά 490 στρεµµάτων που συµπεριλαµβάνει ένα δάσος και µια λίµνη, το ναυτικό οχυρό του Αγίου Στεφάνου και σχεδόν ένα χιλιόµετρο παρθένας παραλίας. Όλα αυτά, µέσω ενός διεθνούς διαγωνισµού στον οποίο εµφανίστηκε ένας διεκδικητής (!) περιήλθαν στην κυριότητα του αµερικάνικου fund. Στο ακίνητο γίνεται χρήση των προβλέψεων του µεσοπρόθεσµου περί «δικαιώµατος επιφάνειας» που ισοδυναµεί πρακτικά µε πλήρες δικαίωµα κυριότητας (καθώς παρέχει και δικαιώµατα µελλοντικής υπενοικίασης του χώρου), ενώ από την άποψη της φορολόγησης ισοδυναµεί µε την πολύ ελαφρότερη φορολόγηση επικαρπίας…

Στη βιασύνη της τρικοµµατικής να «δείξει έργο» ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας στην τρόικα, δεν λήφθηκε υπόψη ούτε το γεγονός ότι εκκρεµεί η εκδίκαση αίτησης ακύρωσης της απόφασης µεταβίβασης του ακινήτου στο ΤΑΙΠΕΔ που έχουν υποβάλλει τοπικοί φορείς, ούτε βεβαίως η βούληση των πολιτών του νησιού και οι τεκµηριωµένες αντιρρήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Όσοι αντιδρούν στην πώληση της Κασσιόπης, επισηµαίνουν µεταξύ άλλων, ότι αφενός κινδυνεύει η περιβαλλοντική ακεραιότητα της περιοχής και αφετέρου ότι τα οφέλη από την εξαγορά αυτή για το ελληνικό δηµόσιο και την τοπική κοινωνία ιδιαίτερα είναι µηδαµινά: Το τίµηµα που θα εισπράξει το κράτος θα κατατεθεί απευθείας στον ειδικό λογαριασµό της εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους που ελέγχει η τρόικα, ενώ το “all inclusive” µοντέλο της τουριστικής επένδυσης που θα υλοποιηθεί δεν αφήνει κανένα κέρδος τοπικά – ούτε καν θέσεις εργασίας (καθώς η εταιρεία θα έχει το δικαίωµα να «εισάγει» φτηνό εργατικό δυναµικό από άλλες περιοχές…).

Τελευταίο, αλλά όχι ασήµαντο: Σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του, Το «επενδυτικό» fund NCH Capital ειδικεύεται σε τοποθετήσεις κεφαλαίων µε αποκλειστικό κριτήριο το ψηλότερο και γρηγορότερο κέρδος για τους µετόχους του σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και, πιο πρόσφατα, των Βαλκανίων. Πρόκειται για µια εταιρεία που ξεκίνησε τη δράση της στις στάχτες της πτώσης των καθεστώτων της ανατολικής Ευρώπης, όταν στις χώρες του πρώην «υπαρκτού» έγινε το µεγάλο πλιάτσικο αρπαγής της πρώην κρατικής περιουσίας από επιτήδειους…

Να τους σταµατήσουµε, πριν είναι αργά!

“Ο/τ”

Advertisements

2 thoughts on “Κασσιόπη Κέρκυρας: η πρώτη εκποίηση δηµόσιου ακινήτου… να είναι και η τελευταία!

  1. Παράθεμα: Αναλυτικός χάρτης των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα: Ποιος αγοράζει τι και πόσο

  2. Παράθεμα: Ιδιωτικοποιήσεις: Ποιος αγοράζει τι και πόσο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.