«Διατλαντική» συµµαχία για την απόκρουση νέας εµπορικής συµφωνίας ΕΕ-Καναδά

photo-20Τριάντα οργανώσεις από την Ευρώπη, εικοσιτρείς από τον αγγλόφωνο Καναδά και ισάριθµες από το Κεµπέκ -µια µεγάλη συµµαχία συνδικάτων, κοινωνικών φορέων, µη κυβερνητικών οργανώσεων και περιβαλλοντικών κινηµάτων- δηµοσιοποίησαν στις 5 Φεβρουαρίου κοινή δήλωση ενάντια στα «υπερβολικά εταιρικά δικαιώµατα» που περιλαµβάνονται στην υπό διαπραγµάτευση Συνολική Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία (CETA) µεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Πρόκειται για µια σηµαντική ενέργεια διηπειρωτικού συντονισµού «από τα κάτω» που αναδεικνύει τα επικίνδυνα σηµεία της πρώτης συµφωνίας αυτού του τύπου που υπογράφει η ΕΕ µε τρίτη χώρα και αθροίζεται και σε άλλες φωνές διεθνώς που το τελευταίο διάστηµα υψώνονται ενάντιά της. Μεταξύ άλλων, µε ρήτρες «προστασίας» που εισάγει η εµπορική συµφωνία ΕΕ–Καναδά, κάθε ξένος επενδυτής θα µπορεί να προσφεύγει σε ιδιωτική διαιτησία διεκδικώντας τεράστιες αποζηµιώσεις, αν κρίνει ότι κάποια καινούργια κρατική νοµοθεσία θίγει τα επενδυµένα συµφέροντά του…

Σύµφωνα µε το Quebec Solidaire (αριστερό – οικολογικό κόµµα, 6% στις επαρχιακές εκλογές 2012), η συµφωνία «θα άλλαζε ριζικά το πρόσωπο της Ευρώπης και του Καναδά, µε δεδοµένο ότι καµία σφαίρα δραστηριότητας δεν βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της: Θα άλλαζαν οι κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες προµήθειες, την προστασία της εργασίας, και τα περιβαλλοντικά στάνταρ, και θα επηρεάζονταν πολιτικές που εκτείνονται από την παραγωγή τροφής και την προστασία του πολιτισµού έως τις τηλεπικοινωνίες, το νερό και τους φυσικούς πόρους… προς όφελος των µεγάλων ιδιωτών επενδυτών». Και σε περσινή συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ο P. Murphy, εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL ανέφερε ότι «οι διαπραγµατεύσεις για την εµπορική συµφωνία ΕΕ-Καναδά κατευθύνθηκαν από µεγάλες ευρωπαϊκές και καναδικές πολυεθνικές που επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά βασικών δηµοσίων υπηρεσιών έτσι ώστε να µπορούν να επωφελούνται σε βάρος των εργαζοµένων και των καταναλωτών. (…) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για συντονισµένη δράση από το συνδικαλιστικό κίνηµα της Ευρώπης και του Καναδά, στην οποία οι ακτιβιστές για το περιβάλλον και τους αυτόχθονες πληθυσµούς θα µάχονται µαζί και θα αντιστέκονται σε αυτήν την προτεινόµενη συµφωνία».

Το κείµενο της συµφωνίας ΕΕ-Καναδά θα έρθει σύντοµα από την Επιτροπή για ψήφιση στα εθνικά και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει κάποιες απόπειρες ενηµέρωσης και δραστηριοποίησης, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία: Ας σκεφτούµε µόνο το πώς θα µπορούσαν οι κατά τα άλλα «κοινωνικά υπεύθυνες» καναδικές εταιρείες χρυσού να εκµεταλλευτούν στο µέλλον κρίσιµες ρήτρες της επερχόµενης συµφωνίας για να διεκδικήσουν τα «διαφυγόντα κέρδη» τους…

Advertisements