ένα νέο εκδοτικό εγχείρημα, για τη ριζοσπαστική αριστερή οικολογική πολιτική και τα κινήματα

G8 ProtestΗ πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε βαθαίνει. Οι συσσωρευμένες αντιφάσεις του νεοφιλελευθερισμού γίνονται ολοένα πιο συντριπτικές για την τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων και προκαλούν ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές σε πλανητικό και τοπικό επίπεδο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ραγδαία υποβάθμιση των όρων αναπαραγωγής των κοινωνιών τόσο στον παγκόσμιο νότο, όσο και αυξανόμενα στο εσωτερικό των χωρών του «ανεπτυγμένου» βορρά. Με την εντεινόμενη εκμετάλλευση της εργασίας και των πόρων, οι συστημικές δυνάμεις επιχειρούν να μετακυλήσουν στους ανθρώπους και το περιβάλλον τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται μνημονιακού τύπου μέτρα, υλοποιούνται βίαια τα πιο… τρελά όνειρα του νεοφιλελευθερισμού: Θεσμικά και κοινωνικά κεκτημένα δεκαετιών ανατρέπονται, «γη και ύδωρ» προσφέρεται σε εγχώριους και πολυεθνικούς επενδυτές, επιβάλλονται πολιτικές εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της ενέργειας, του νερού, της γης, των συλλογικών υποδομών και λειτουργιών. Η δημοκρατία και οι θεσμοί δημόσιου ελέγχου περιστέλλονται, με δραματικές συνέπειες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και την μελλοντική προοπτική των κοινωνιών.

Ταυτόχρονα, και απέναντι στη βάρβαρη αυτή πραγματικότητα, αναδύονται αντιστάσεις και εναλλακτικές στα κοινωνικά και οικολογικά αδιέξοδα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Η ηγεμονία των κυρίαρχων ιδεών κλονίζεται – σε μερικές περιπτώσεις ισχυρά. Η συγκυρία της κρίσης «ανοίγει το πεδίο» για την προώθηση ριζοσπαστικών εναλλακτικών πολιτικών και κοινωνικών προταγμάτων στη συνείδηση περισσότερων ανθρώπων, των εργαζόμενων τάξεων, των χωρίς δικαιώματα, του «99%»…

Η έκταση και ο χαρακτήρας της κρίσης επαναφέρουν στο προσκήνιο την πολύπλευρη και διαχρονική κριτική του αριστερού και οικολογικού κινήματος, τις εμπειρίες από τη δράση πολύμορφων και μαζικών κινημάτων διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα – ιδιαίτερα την προηγούμενη δεκαετία. Και καθιστούν πιο εμφανές ότι τα ζητήματα της ποιότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαφύλαξης των κοινών, ελεύθερα προσβάσιμων αγαθών αφορούν τους ζωτικότερους όρους διαβίωσης, τόσο της δικής μας, όσο και των επερχόμενων γενιών.

Με την έκδοση του μηνιαίου ένθετου «Οικοτριβές» στην «Αυγή» της Κυριακής, επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αποσιωπημένη από το δημόσιο –και συχνά τον αριστερό– διάλογο οικολογική διάσταση της κρίσης. Τις νέες απειλές που προκαλεί η επέκταση της εκμετάλλευσης, η υποβάθμιση και η λεηλασία των φυσικών και ανθρώπινων αγαθών. Τις πολύμορφες αντιστάσεις και καινοτόμες κοινωνικές πρακτικές που αναπτύσσονται. Τα αιτήματα και προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης που κινούνται στον αντίποδα των αντιλήψεων περί «πράσινου εκσυγχρονισμού» της κερδοφορίας, αλλά και της ρομαντικής αναπόλησης μιας προηγούμενης, «χρυσής» εποχής ανάπτυξης του κεφαλαίου, του παραγωγισμού, της αλόγιστης σπατάλης.

Θα θέλαμε οι Οικοτριβές να αποτελέσουν ένα εγχείρημα πολιτικοκοινωνικά μάχιμο, ανοιχτό στις νέες ριζοσπαστικές ιδέες και την κριτική, πλουραλιστικό και με στίγμα. Αναζητούμε άρθρα με τεκμηρίωση και γνώμη, που να αναδεικνύουν τα κοινωνικά-οικολογικά επίδικα πολυεπίπεδα· από το «επιμέρους» και το τοπικό έως το παγκόσμιο πλαίσιο.

Φιλοξενούμε συμβολές στον επίκαιρο διάλογο για την συνάρθρωση του ταξικού με το οικολογικό ζήτημα, για την επανανοηματοδότηση της έννοιας της ανθρώπινης ανάπτυξης και της «καλής ζωής», για τις σχέσεις κοινωνίας και φύσης που αντιστοιχούν στους αναγκαίους σήμερα ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς.
Στις επιλογές μας, μεροληπτούμε υπέρ νεότερων αρθρογράφων απ’ το τεράστιο δυναμικό των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα περιβαλλοντικά μέτωπα, στο πεδίο των προβλημάτων, στην έρευνα και την εκπαίδευση. Επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση του εγχειρήματος, τόσο όσων συνεισφέρουν κείμενα, όσο και της συντακτικής ομάδας που φέρει την ευθύνη της έκδοσης.

η συντακτική ομάδα
Αναμένουμε σχόλια, προτάσεις και κείμενα στο email oikotrives@gmail.com ή στην ιστοσελίδα https://oikotrives.wordpress.com